Prezes PZU SA o wpływie pandemii na gospodarkę oraz jej firmę

0
323

W wywiadzie dla „Parkietu” Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA, oceniła, że globalne zmiany wywołane pandemią Covid-19 mogą mieć istotne znaczenie dla jej firmy. Z tego też powodu zakład monitoruje i analizuje światowe trendy w sposób zapewniający utrzymanie dobrej i stabilnej pozycji rynkowej.

W swoich analizach ubezpieczyciel wykorzystuje światowe osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, digitalizacji, robotyzacji oraz uczenia maszynowego. Firma dostosowuje też działalność do zmieniających się warunków rynkowych, stawiając m.in. na cyfryzację oraz zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych.

Beata Kozłowska-Chyła ujawniła, że Grupa PZU prowadzi obecnie szacunki oparte na prognozach wewnętrznych i zewnętrznych, aby odpowiedzieć na pytanie, jak pandemia może wpłynąć na branżę ubezpieczeniową i tym samym na sam zakład. Jej zdaniem Covid-19 i jego skutki gospodarcze będą miały wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ocenę ryzyka przez cały sektor ubezpieczeniowy. Stąd też istnieje potrzeba harmonizacji zarządzania ryzykiem zarówno w czasie pandemii, jak i w okresie spowolnienia, objawiająca się w PZU m.in. adaptacją i dostosowywaniem programów zarządzania ryzykiem opartych na ekonomicznych i społecznych narzędziach prewencji, redukcji i finansowania strat. Działania te są łączone z  zabezpieczeniami reasekuracyjnymi PZU. Zakład monitoruje też rozwój pandemii oraz jej wpływ na swój portfel ubezpieczeń.

Prezes PZU SA przyznała również, że jej firma przeanalizuje każdą możliwość, która mogłaby przyczynić się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, ale pozostaje jeszcze kwestia niepewności związanej z postępującymi skutkami pandemii. Zapewniła, że ubezpieczyciel będzie chciał powrócić do wypłaty dywidendy tak szybko, jak to będzie możliwe. Beata Kozłowska-Chyła przypomniała też, że obecnie trwają prace nad nową strategią grupy, która prawdopodobnie zostanie opublikowana na początku 2021 r. i obejmie horyzont działalności PZU w latach 2021–2023.

Więcej
„Parkiet” z 22 października, Andrzej Stec „Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU: Pandemia zaburzyła funkcjonowanie świata, jaki znaliśmy”:
https://www.parkiet.com/Ubezpieczenia/…

 (AM, źródło: „Parkiet”)