PRIIPs – zmiany w KID pół roku później

0
340

24 czerwca br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 2022/975 przesuwające datę wejścia w życie zmian w dokumentach PRIIPs KID z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Zmiany wynikają z „mini-przeglądu” PRIIPs  – wskazuje Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń, na blogu PIU.

Publikacja rozporządzenia wynika z braku zgłoszenia przez Parlament Europejski i Radę UE sprzeciwu do wniosku Komisji Europejskiej złożonego w marcu, w którym KE zaproponowała:

  • zmianę art. 18 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/653, w związku z którą przepis przejściowy dotyczący twórców PRIIP oferujących fundusze inwestycyjne jako jedyne bazowe warianty inwestycyjne lub wraz z innymi wariantami inwestycyjnymi ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  • zmianę art. 2 akapit drugi rozporządzenia delegowanego 2021/2268, w związku z którą rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2268 stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ze względu na pomyłkę legislacyjną służby prawne KE umieściły w rozporządzeniu standardową formułę o wejściu w życie rozporządzenia dwudziestego dnia po jego publikacji w Dz. U UE, a nie w dniu publikacji rozporządzenia. W rezultacie zmiana zawarta w rozporządzeniu 2022/975 zacznie obowiązywać po 1 lipca 2022 r., a więc po dacie, do której zakłady ubezpieczeń oferujące produkty PRIIPs powinny się dostosować do nowych wymagań w zakresie KID wynikających z „mini-przeglądu” PRIIPs.

Piotr Wrzesiński pozytywnie ocenia przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w PRIIPs KID, ze względu na wydłużenie czasu na dostosowanie zakładów ubezpieczeń na życie oferujących produkty o charakterze inwestycyjnym podlegających rozporządzeniu (umowy UFK i umowy na życie i dożycie z udziałem w zysku) do koniecznych zmian dokumentów KID dla obecnych produktów PRIIPs. Ekspert podkreśla jednocześnie, że to posunięcie nie zmienia jednak negatywnej oceny polskiego rynku ubezpieczeniowego do całego „mini-przeglądu” PRIIPs.

Cały wpis można znaleźć na blogu PIU.

(AM, źródło: PIU)