Nowa odsłona NNW w bezpieczny.pl

0
203

Dziś w ofercie bezpieczny.pl pojawiła się nowa odsłona opracowanego przez Generali ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.

Nowe NNW zostało rozszerzone o cztery dodatkowe świadczenia. Pierwsze z nich dotyczy pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 (koronawirusa). Świadczenie w wysokości od 200 do 500 zł (w zależności od wybranego wariantu) wypłacane jest w przypadku pobytu trwającego minimum 2 dni od momentu zdiagnozowania koronawirusa. Przy tym jeżeli wskutek zachorowania na COVID-19 ubezpieczony będzie leczony na OIOM, Generali przyzna dodatkowe świadczenie w wysokości równej świadczeniu na wypadek pobytu w szpitalu w celu leczenia koronawirusa.

Druga opcja to podwojenie świadczenia na wypadek pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 w polisie grupowej. Ta nowość dotyczy wszystkich ubezpieczonych w wieku od 4 miesięcy do 67. roku życia, czyli nie tylko uczniów i wychowanków placówek, ale również dyrektora, całej kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego. 

Kolejną nowością jest pomoc psychologiczna dla dziecka po traumatycznej sytuacji, np. poważnym zachorowaniu, śmierci rodzica lub rodzeństwa, próbie samobójczej, prześladowaniu (świadczenie do 600 zł). Ostatnia nowa opcja to zwrot kosztów wycieczki szkolnej. Jeżeli dziecko nie będzie mogło w niej uczestniczyć z powodu wypadku lub choroby, może liczyć na świadczenie do 500 zł.

Pozostałe świadczenia dostępne dotychczas w ofercie NNW pozostają bez zmian.
Niewielkiej korekcie uległa również tabela urazów powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku – do zakresu ochrony włączono m.in. uszkodzenie rogówki lub stłuczenie gałki ocznej niepowodujące obniżenia ostrości wzroku oraz skręcenie lub zwichnięcie stopy. Zmniejszeniu z 3 do 1% uległ także wymagany procent TBSA w przypadku oparzeń i odmrożeń brzucha. W nowym zakresie ochrony uwzględniane są również złamania podokostnowe, tj. pęknięcia kości.

Bezpieczny.pl przygotował także szereg rozwiązań ułatwiających agentom sprzedaż w koronawirusowej rzeczywistości. Najważniejszą z wprowadzonych nowych funkcjonalności jest  technologia „live cookingu”, polegająca na zdalnym zawieraniu umowy ubezpieczenia bezpośrednio na ekranie klienta. Inna nowość to e-ulotka – wyświetlona w witrynie bezpieczny.pl oferta NNW z naniesionymi na nią danymi kontaktowymi lokalnego pośrednika (dostępna dla agentów posiadających uruchomioną opcję „live cookingu”).

(inf. własna)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here