Projekt rozporządzenia ws. przekazywania zakładom danych o stanie zdrowia

0
289

Ministerstwo Zdrowia (MZ) skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Proponowany akt przewiduje, aby do wystąpienia ubezpieczyciela o informacje o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa, dołączać informację o zgodzie tych osób na uzyskanie wspomnianych danych. Taka forma miałaby zastąpić kopię pisemnej zgody wymaganą obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 13 października 2016 r. Analogiczną zmianę w stosunku do w/w rozporządzenia zaproponowano w przypadku zgody osób odnośnie do takiego wystąpienia do NFZ. Resort tłumaczy, że dzięki tej zmianie przepisy rozporządzenia będą spójne z przepisami w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Zmiana brzmienia ust. 6 i 8 w art. 38 ustawy dotyczy modyfikacji w zakresie sposobu udzielenia zgody przez osobę, której dotyczą dane o stanie zdrowia.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)