Projekty infrastrukturalne na rynkach wschodzących źródłem składek

0
440

Inwestycje w rozwój infrastruktury będą jednym z głównych czynników wzrostu na rynkach wschodzących po ustąpieniu kryzysu pandemicznego – wynika z najnowszego raportu sigma Swiss Re.

Rynki wschodzące będą inwestować w infrastrukturę 2,2 bln dol. rocznie przez następne 20 lat. Wartość tych inwestycji jest równa 3,9% PKB, w porównaniu z niewiele ponad 2% na rynkach rozwiniętych. Inwestycje w infrastrukturę będą motorem zrównoważonego rozwoju na rynkach wschodzących. Projekty infrastrukturalne w ciągu 10 lat wygenerują ponad 50 mld dol. składek dla branży ubezpieczeniowej, głównie z sektorów inżynierii lądowej i wodnej, nieruchomości i energetycznego. Jednocześnie infrastruktura rynków wschodzących stanowi szansę inwestycyjną na 920 mld dol. rocznie dla inwestorów długoterminowych, do których zaliczają się ubezpieczyciele.

Segmentem, który skorzysta na inwestycjach infrastrukturalnych w ciągu najbliższej dekady, będą projekty budowlane, które wygenerują 22 mld dol. składek z ubezpieczeń all risk dla budownictwa. Poza tym raport prognozuje, że 9,7 mld dol. składek zostanie wygenerowane przez projekty energii odnawialnej w krajach EM7 (Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Meksyk, Rosja i Tajlandia).

Do motorów inwestycji infrastrukturalnych na rynkach wschodzących Swiss Re zalicza: postępującą urbanizację, cyfryzację (inteligentnych) miast i infrastruktury, skupianie uwagi na odpornej infrastrukturze zdolnej przetrwać ekstremalne zdarzenia pogodowe i złagodzić skutki zmian klimatycznych oraz przechodzenie na energię odnawialną.

Fazy konstrukcyjna i operacyjna projektów infrastrukturalnych będą również generować nowe zapotrzebowanie na rozwiązania ubezpieczeniowe, na których najwięcej skorzystają segmenty budownictwa, nieruchomości i energetyki.

W Chinach, które prawdopodobnie będą największym rynkiem ubezpieczeniowym do 2035 r. 60% składki w najbliższej dekadzie zostanie wygenerowane przez biznes związany z infrastrukturą.

Szacuje się, że wschodząca Azja będzie inwestować w infrastrukturę 1,7 bln dol. rocznie, co stanowi 4,2% PKB. Na Chiny przypadać będzie 54% wydatków całego wschodzącego rynku i ok. 4,8% chińskiego PKB. 

Inwestycje w infrastrukturę przyczynią się do wspierania zrównoważonego rozwoju na rynkach wschodzących – będą kluczowe dla poprawy produktywności i odporności w sytuacji globalnego spowolnienia. Dla rynku wschodzącego sigma prognozuje na 2020 r. spowolnienie wzrostu PKB o 4,3 pp., do -0,5%, w efekcie pandemii.

Poza recesją wywołaną przez pandemię dla rynków wschodzących prognozowany jest wzrost o ok. 4,4% rocznie w ciągu najbliższej dekady – wolniejszy od rocznej średniej 5,5% z lat 2010–2019, ale dużo szybszy od 1% prognozowanego dla rynków rozwiniętych.

AC