Prudential: Obawy o finanse górują nad obawami o zdrowie

0
419

W czasie pandemii obawy o finanse przeważają nad obawami o zdrowie. To efekt znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej – takie wnioski płyną z odpowiedzi uczestników badania Prudential Family Index.

Analiza odpowiedzi ankietowanych wskazuje, że 1/3 z nich obawia się głównie pogorszenia sytuacji finansowej. Z kolei respondentów, którzy podobnie traktują obawę o zdrowie, jest jedynie 16%. Natomiast dla kolejnej 1/3 badanych zarówno kwestie finansowe, jak i zdrowotne stanowią w równym stopniu źródła obaw.

Ankietowani najczęściej doświadczali drożyzny w sklepach (51% wskazań). Dlatego ponad 1/3 badanych była zmuszona do ograniczenia swoich wydatków. Dość liczna grupa doświadczyła też zmniejszenia wynagrodzenia lub dochodów. Dodatkowo spora część musiała zrezygnować z wyjazdu na wakacje z powodu obaw związanych ze zdrowiem, a niektórzy byli również zmuszeni naruszyć swoje oszczędności. 

44% uczestników Prudential Family Index twierdzi, że jest zawsze przygotowanych na nieprzewidziane sytuacje i ma zabezpieczenie finansowe (33% odpowiedzi to „nie wiem”, a 23% – „nie”). 65% posiada oszczędności w wysokości do 6 miesięcznych pensji. Eksperci sugerują jednak, że optymalnym poziomem zabezpieczenia są oszczędności w wysokości ponad półrocznych zarobków. Z tego wynika, iż jedynie około 23% badanych posiada poduszkę finansową zgodną z rekomendacjami.

Z badania wynika ponadto, że 1/3 respondentów czułaby się komfortowo z poduszką w wysokości zgromadzonych ponad 6 miesięcznych pensji, a ponad połowa wskazuje poczucie bezpieczeństwa finansowego przy posiadanych oszczędnościach do poziomu 6 miesięcznych odłożonych zarobków.

92% ankietowanych deklaruje, że oszczędza i będzie oszczędzać. 43% badanych będzie oszczędzać tyle samo co wcześniej. 27% jest skłonnych oszczędzać więcej niż wcześniej, a 14% deklaruje mniejsze oszczędności w przyszłości niż dotychczas.

– W związku z pandemią wyraźnie widać, że Polacy boją się głównie o swoje finanse, ale kwestie zdrowia też są dla nich istotne. Covid-19 to sytuacja nieprzewidywalna i bezprecedensowa, wciąż nie wiadomo do końca, kiedy i jak się skończy. Biorąc pod uwagę doświadczenia Polaków, ich obawy o finanse, warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu kapitału, jak również zdrowia. W takiej sytuacji ciekawe wydają się rozwiązania typu 2w1, czyli połączenie ubezpieczenia na życie wraz z oszczędzaniem na dowolny cel w przyszłości. Najważniejsze jest, żebyśmy zaczęli myśleć o poduszce finansowej i najwcześniej jak to możliwe zaczęli odkładać środki. Badanie pokazuje obiecujący potencjał zarówno wśród tych, którzy będą oszczędzać więcej niż dotychczas, jak również wśród tych, którzy deklarują, że teraz zaczną odkładać, a nie robili tego wcześniej. Miejmy nadzieję, że doświadczenie pandemii sprawi, iż te pozytywne deklaracje przerodzą się w czyny – komentuje Jarosław Bartkiewicz, prezes Prudential w Polsce.

(AM, źródło: Prudential)