Przeciwdziałanie stresowi kluczem w strategii świadczeń pracowniczych

0
588

Stres doświadczany przez pracowników pozostaje kwestią priorytetową dla przyciągania i zatrzymywania talentów – wynika z raportu „2023 Health on Demand” opracowanego przez Praktykę Mercer Marsh Benefits, świadczącą usługi brokerskie z obszaru ubezpieczeń na życie i opieki medycznej.

Praca głównym źródłem stresu

47% uczestników ankiety przyznało, że odczuwa stres w życiu codziennym. Do najczęściej wymienianych czynników, które mogą narażać na wypalenie zawodowe, należą praca pod presją (54%), słabe przywództwo (39%) i toksyczna kultura (37%). Twórcy raportu zauważają, że wiodący pracodawcy starają się zwalczać podstawowe przyczyny stresu poprzez realizację kompleksowej strategii świadczeń, obejmującej weryfikację projektu stanowiska pracy i kompetencji przełożonych, tworzenie kultury przynależności i integracyjnego procesu decyzyjnego oraz oferowanie korzystnych warunków, takich jak tańsze leczenie zdrowia psychicznego i wirtualne doradztwo.

Higiena psychologiczna przede wszystkim

W ocenie autorów raportu przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu pracowników należy rozpocząć od zajęcia się kwestią bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy. 58% pracowników zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie bez obawy o negatywne konsekwencje. Pozytywnym aspektem jest natomiast fakt, że prawie 70% badanych pracowników jest przekonanych, iż ich pracodawca udzieliłby im odpowiedniego wsparcia w nagłej sytuacji.

Brak pieniędzy na leczenie budzi obawy

Poza stresem związanym z pracą, 21% pracowników obawia się, czy będzie ich stać na opiekę zdrowotną, przy czym kobiety (26%), a w szczególności samotne matki (32%), znacznie częściej niż mężczyźni (18%) nie mają pewności, że będą w stanie pokryć koszty niezbędnej opieki medycznej. Pracodawcy stoją więc przed poważnym zadaniem związanym z rozwiązaniem problemów z dostępem do opieki zdrowotnej i zapewnieniem odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby pracowników.

Dbałość o pracownika jest opłacalna

Jak podkreśla raport, pracownicy, którzy wierzą, że ich pracodawca dba o ich zdrowie i dobre samopoczucie, czują się lepiej i wyrażają pozytywne opinie na temat swojego stanu zdrowia, majątku czy kariery. Wyniki badań pokazują również, że istnieje pozytywna korelacja pomiędzy wyższym poziomem świadczeń a zadowoleniem pracowników. W rzeczywistości pracownicy, którzy otrzymują 10 lub więcej benefitów, częściej ufają, że pracodawca ich wspiera, rzadziej podejmują decyzje o zmianie pracy i są bardziej pewni, że stać ich na opiekę zdrowotną, której potrzebuje ich rodzina.

Hervé Balzano, President, Health, Mercer & Global Leader Mercer Marsh Benefits, podkreślił znaczenie oferowania szerokiego zakresu świadczeń pracowniczych. – W ostatnich latach zdrowie i wellbeing pracowników były wystawiane na próbę przez różne kryzysy – od konfliktów gospodarczych i geopolitycznych po globalną pandemię. Nasze badania pokazują, jak wyzwania, z którymi borykają się systemy opieki zdrowotnej, ujawniły znaczne luki w ochronie pracowników. Dotyczy to w szczególności takich grup pracowników, jak nisko opłacani, opiekunowie i kobiety. Wyniki badania „Health on Demand” wyraźnie pokazują, że zapewniając kompleksowe świadczenia, pracodawcy mogą przeciwdziałać tym zagrożeniom, chronić swoich pracowników, a finalnie stworzyć podstawy, dzięki którym będą oni mogli rozwijać się w pracy i poza nią – dodał.

Amy Laverock, Global Advice and Solutions Leader Mercer Marsh Benefits, zwróciła natomiast uwagę na potrzebę kierowania się wartościami przez pracodawców przy tworzeniu strategii benefitów pracowniczych. – Pracownicy, którzy czują się otoczeni opieką przez pracodawcę, częściej lepiej oceniają przywództwo w firmie, które jest zaangażowane w  budowanie kultury zdrowotnej. Zobowiązania związane z pracą, takie jak uwzględnianie wellbeingu w projektowaniu stanowisk pracy i podejmowanie działań w takich kwestiach, jak wypłacanie wynagrodzeń zapewniających wystarczający poziom życia oraz sprawiedliwość społeczną, stanowią kluczową część tego procesu. Oznacza to również dawanie pracownikom pewności, że stać ich na opiekę zdrowotną, której potrzebują oni i ich rodziny, oraz dostępu do świadczeń, które są dla nich istotne – podsumowała.

O raporcie:

Badanie „2023 Health on Demand” zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2022 r. i obejmowało odpowiedzi 17 531 pracowników z 16 rynków na świecie na temat ich priorytetów w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Celem raportu stworzonego na podstawie wyników badania było zebranie opinii, które będą stanowić podstawę do dyskusji na temat zapewnienia właściwych świadczeń odpowiadających na pilne potrzeby pracowników, umożliwiających ich rozwój oraz dostosowanych do środowiska, w jakim żyją, oraz celów firmy, jakim jest wspieranie szeroko rozumianego zdrowia społeczeństwa.

(AM, źródło: Marsh)