Przepisy o dostępie do danych o mandatach opublikowane w Dzienniku Ustaw

0
274

16 grudnia w Dzienniku Ustaw ogłoszony został tekst ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która m.in. zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowe przepisy przewidują również powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Nowela wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Umożliwią one udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Większość przepisów noweli wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Wyjątkiem są postanowienia z art. 22.

(AM, źródło: Dziennik Ustaw)