Przetwórstwo przemysłowe kusi pracowników ubezpieczeniami grupowymi

0
482

Pracodawcy z sektora przetwórstwa przemysłowego, w którym jest największy popyt na pracę – firmy mają 24,2 tys. wakatów – sięgają po różne sposoby na przyciągnięcie pracowników. Do najpopularniejszych wciąż należy oferowanie dostępu do prywatnego leczenia.

– Pracodawcy sięgają po różne narzędzia, żeby przyciągnąć pracowników. Jednym z najpopularniejszych są różnego rodzaju korzyści pozapłacowe, wśród których prym wciąż wiedzie dostęp do prywatnej opieki medycznej. Trzeba jednak pamiętać, że benefity pracownicze pomagają nie tylko w przyciągnięciu nowych osób do firmy, ale też w zatrzymaniu obecnych pracowników. W tej kwestii grupowe ubezpieczenia zdrowotne zyskują podwójnie na znaczeniu. Z jednej strony są doceniane i oczekiwane przez pracowników, a z drugiej pozwalają utrzymać zatrudnionych w dobrym zdrowiu, co z perspektywy pracodawcy ma kluczowy wpływ na płynne i nieprzerwane funkcjonowanie firmy. Dlatego przedsiębiorcy chętnie inwestują w ten benefit, co widać w rosnącej z roku na rok liczbie ubezpieczonych – mówi Beata Tylke, dyrektorka Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych Saltus Ubezpieczenia.

Ekspertka podkreśla, że wybierając grupowe ubezpieczenie zdrowotne, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę dwa kluczowe czynniki: zakres świadczeń oraz listę placówek, w których pracownicy będą mogli otrzymać pomoc. Przede wszystkim świadczenia powinny być dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracowników, uwzględniając ich wiek oraz potencjalne problemy zdrowotne, w tym choroby zawodowe, na które mogą być narażeni. Po drugie, placówki oferujące pomoc powinny być dogodnie zlokalizowane – blisko miejsca zamieszkania pracowników lub siedziby firmy.

– Ubezpieczenie powinno również uwzględniać ryzyka charakterystyczne dla branży, w której firma działa. Do najczęściej występujących zagrożeń czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz uciążliwymi dla zdrowia w przemyśle należą: hałas, czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi oraz nadmierne obciążenie fizyczne. Na liście świadczeń, z których mogą korzystać pracownicy w ramach polisy, powinny zatem znaleźć się, np. konsultacje chirurgiczne, ortopedyczne i niezbędne badania diagnostyczne. Warto też zadbać o dostęp do rehabilitacji. Pamiętajmy również o profilaktyce – dodaje Beata Tylke

(AM, źródło: Brandscope)