Przewoźnicy kolejowi coraz lepiej chronieni

0
374

W ubiegłym roku niemal 63% przewoźników kolejowych ubezpieczyło się w ramach OC lub gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę wyższą niż wymagana. To o 10 punktów procentowych więcej niż w 2021 r. – wynika z analizy sporządzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.

UTK objął analizą 116 aktywnych w 2022 r. przewoźników, realizujących przewozy na podstawie licencji przewoźnika kolejowego/posiadających licencję przewoźnika kolejowego. Większość badanych realizowało przewozy na infrastrukturze ogólnodostępnej. Limit w ich ubezpieczeniach OC stanowił równowartość kwoty 2,5 mln euro. Blisko dwie trzecie analizowanych przewoźników (68 ze 110 ) posiadało w 2022 r. OC z sumą gwarancyjną wyższą niż wymagane minimum. Na taki krok zazwyczaj decydowali się przewoźnicy pasażerscy – OC ponad limit posiadało 14 z 15 z nich (93%). Natomiast wśród przedsiębiorstw, które wykonują przewozy towarowe na wyższą kwotę, ubezpieczyło się 54 z 95 przewoźników (57%).

Średnia wysokość sumy gwarancyjnej OC dla przewoźników korzystających z infrastruktury ogólnodostępnej wyniosła prawie 42 mln zł, z czego dla przewoźników pasażerskich było to średnio niemal 69 mln zł, a towarowych – 37,5 mln zł.

UTK przeanalizował także wysokość sumy gwarancyjnej w umowach, którą zawarły przedsiębiorstwa z największym udziałem pracy przewozowej. Średnia dla przewoźników pasażerskich wyniosła niemal 64 mln zł, dla towarowych – prawie 156 mln zł.

Badanie UTK objęło również 3 przewoźników, którzy byli jednocześnie zarządcami infrastruktury, po której odbywają się przewozy. Średnia wartość ich polis OC wyniosła prawie 21,7 mln zł. Wszyscy zawarli umowy na sumy wyższe niż wymagane.

Z sieci wąskotorowej w 2022 r. korzystało 3 badanych przewoźników. Średnia suma gwarancyjna ich OC wyniosła prawie 486,3 tys. zł. Jeden z przewoźników zdecydował się na ubezpieczenie równe przepisowemu minimum, pozostali dwaj wybrali wyższe kwoty.

Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej OC jest równowartością w złotych:

  • 100 tys. euro dla operatorów kolei wąskotorowej,
  • 250 tys. euro dla przewoźników, którzy korzystają z infrastruktury, którą zarządzają,
  • 2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników.

Tę wartość oblicza się na podstawie kursu średniego euro, który Narodowy Bank Polski ogłosił po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. Na 2022 r. limity wyrażone w złotych wynosiły:

  • 458 890 zł dla przewoźników na kolei wąskotorowej,
  • 1 147 225 zł dla przewoźników, którzy są jednocześnie zarządcą infrastruktury, z której korzystają,
  • 11 472 250 zł dla przewoźników, którzy korzystają z ogólnodostępnej infrastruktury.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: UTK)