Przy śniadaniu o organizacjach napędzanych danymi

0
524

W środę 21 czerwca 2023 r. w siedzibie firmy EY Polska odbyło się śniadanie biznesowe dotyczące organizacji opartych na danych (data-driven). Tematem spotkania było znaczenie i praktyczne wykorzystanie danych w działalności biznesowej. Poprowadzili je Marcin Pisarski, partner i lider w dziedzinie Data Technology oraz Insurance Technology Platform w EY, i Simon Barclay, partner w dziale Technology Consulting w EY UK. 

Podejmowanie decyzji wsparte wartością danych 

Prezentacje przygotowane przez specjalistów EY skupiły się na praktycznym wykorzystaniu danych w procesie podejmowania decyzji. Jak organizacje mogą wydajnie korzystać z danych na różnych poziomach, od strategicznego po operacyjny i komunikacyjny? Jak można oddzielić rzeczywiste korzyści od nadmuchanego hype’u, który często towarzyszy praktykom opartym na danych? 

Wyzwania stojące przed instytucjami finansowymi 

Podczas spotkania eksperci przedyskutowali wiele wyzwań, z jakimi instytucje finansowe muszą się zmierzyć przy wprowadzaniu podejścia opartego na danych. Przeszkody, takie jak nieaktualne systemy i słabej jakości dane, a także trudności związane z wiedzą i kompetencjami pracowników, regulacjami prawnymi oraz zmianami kulturowymi, wymagają zaadresowania i przezwyciężenia. Jak można pokonać te bariery i osiągnąć sukces w procesie transformacji opartej na danych? 

Zaangażowanie użytkowników i nowatorskie podejścia 

Podkreślono również znaczenie zaangażowania kluczowych użytkowników już na wczesnym etapie projektu. Współpraca między różnymi działami oraz późniejsza celebracja sukcesów są niezbędne dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Organizacje zaczynają zdawać sobie sprawę, jak kluczowe jest zaangażowanie i wspólna praca w kontekście transformacji opartej na danych. 

Przeszkody i wyzwania na drodze do sukcesu 

Eksperci podkreślili również istnienie różnych barier i wyzwań, które organizacje muszą pokonać w procesie wdrażania strategii data-driven. Przestarzałe systemy, niska jakość danych, brak zaawansowanych narzędzi analitycznych – to tylko niektóre z wyzwań, które należy przezwyciężyć. Czy można skutecznie rozwiązać te problemy i osiągnąć sukces w realizacji strategii opartej na danych? 

Konkretne zastosowania rozwiązań data-driven w biznesie 

Spotkanie skupiło się również na konkretnym wdrożeniu rozwiązań data-driven w kontekście biznesowym. Eksperci przedstawili przykłady praktycznych zastosowań danych, które przynoszą realne korzyści dla organizacji. Podzielili się sposobami, jak wykorzystać dane do automatyzacji procesów, personalizacji usług, zarządzania cenami i relacjami z klientami. 

Radosław Wojdowski, odpowiedzialny za transformację technologiczną w EY, podzielił się ciekawym studium przypadku z branży mleczarskiej, przedstawiając, jak technologia może wspierać przemiany organizacyjne oparte na danych również w przedsiębiorstwach produkcyjnych. 

– W LINK4 postawiliśmy na transformację w data-driven już w 2019 r. Choć od tego czasu dzięki danym istotnie zmieniliśmy nasz model operacyjny, to wiem, że w tym obszarze następuje istotny postęp i nie możemy zwalniać tempa. Między innymi o tym wspominali eksperci EY. Poruszali też kwestie architektoniczne (data mesh), jak również zagadnienia data governance i własności danych. Są to tematy, które także w LINK4 obecnie są dyskutowane – aby struktura organizacyjna i architektoniczna wspierała docelowy model operacyjny nowoczesnego ubezpieczyciela – skomentowała z kolei Katarzyna Wojdyła, członkini zarządu LINK4.

Zapraszamy do przeczytania szczegółowego artykułu na ten temat, który ukaże się 3 lipca 2023 r. w „Gazecie Ubezpieczeniowej”. Zachęcamy też do udziału w programie #ubezpieczeniowyLIVE 29 czerwca 2023 r., w którym eksperci Marcin Pisarski i Wojciech Soleniec omówią praktyczne aspekty strategii data-driven w kontekście branży ubezpieczeniowej. 

Aleksandra E. Wysocka