Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie jest zagrożeniem dla klientów Open Life

0
345

W związku z informacją o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku oraz jego przejęciu przez Pekao SA Open Life poinformowało, że ze względu na swoją odrębność decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie przekłada się na bezpieczeństwo klientów zakładu i powierzonych mu środków.

„Relacje Open Life z Idea Bank S.A. opierały się na współpracy biznesowej. Idea Bank S.A. był wyłącznie dystrybutorem produktów ubezpieczeniowych Open Life. Dystrybucja tych produktów zakończyła się w roku 2019. Idea Bank S.A. nie ma żadnych zobowiązań finansowych wobec Open Life, które mogłyby wpłynąć na realizację umów ubezpieczenia. Open Life w żaden sposób nie był zaangażowany kapitałowo w akcje ani obligacje podporządkowane Idea Banku S.A.” – podał ubezpieczyciel w komunikacie.

Open Life zapewnił, że wszyscy klienci banku posiadający jego ubezpieczenia będą obsługiwani bez zakłóceń, na tych samych zasadach co dotychczas, a wszelkie dyspozycje i świadczenia będą realizowane zgodnie z ustalonymi terminami. Dodał też, że na bieżąco realizuje wszystkie zobowiązania wobec klientów oraz pozostałych kontrahentów.

(AM, źródło: Open Life)