Przypis z komunikacyjnych polis OC spadł piąty kwartał z rzędu

0
781

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku wartość segmentu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) mierzona przypisem składki uplasowała się na niższym poziomie od odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku – wynika z analizy danych zawartych w sprawozdaniu z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w I kwartale 2020 r.

Na podstawie opracowania UFG można oszacować, że w pierwszym kwartale obecnego roku 27 zakładów będących członkami Funduszu i jednocześnie prowadzących działalność w Polsce (19 krajowych, 2 oddziały zagranicznych ubezpieczycieli i 6 firm funkcjonujących na zasadzie swobody świadczenia usług) zebrało w sumie 3695,1 mln zł składek brutto z OC ppm. – o 1,09% mniej niż rok wcześniej (3735,93 mln zł). Oznacza to, że pierwsze trzy miesiące obecnego roku były piątym kwartałem z rzędu, w którym wartość przypisu składki z obowiązkowych polis komunikacyjnych była mniejsza niż rok wcześniej.

Stabilne TOP 10

Szacowana wartość składek z tytułu OC ppm. zebranych przez krajowe zakłady ubezpieczeń w I kw. 2020 r. wyniosła 3593,36 mln zł. Był to rezultat o 1,25% niższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2019 r. (3639 mln zł). Warto przypomnieć, że na koniec marca ub.r. spadek wobec wyniku z I kw. 2018 r. wyniósł 0,53%.

Dziesiątkę największych graczy spośród krajowych zakładów (a jednocześnie ogółem) w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych tworzą kolejno: PZU SA z przypisem składki na poziomie 1041,8 mln zł, TUiR Warta – 706,85 mln zł, STU Ergo Hestia – 590,5 mln zł, AXA Ubezpieczenia TUiR – 234,16 mln zł, Link4 – 193,63 mln zł, Compensa TU – 149,13 mln zł, Generali TU – 141,46 mln zł, TUiR Allianz Polska – 100,66 mln zł, Wiener TU – 94,67 mln zł oraz UNIQA TU – 92,64 mln zł. Skład listy TOP 10 w OC ppm. na dzień 31 marca 2020 roku przedstawia się identycznie jak dwanaście miesięcy wcześniej. Niemal taka sama jest również kolejność towarzystw. Jedyną zmianą jest awans Wiener TU na 9. lokatę z dziesiątego miejsca przed rokiem, na którą spadła dziewiąta w I kw. u.br. UNIQA TU.

Wiener z najwyższym wskaźnikiem wzrostu

Podobnie jak przed rokiem pięciu spośród dziesięciu potentatów segmentu OC ppm. poprawiło swoje wyniki sprzedażowe względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Najwyższym wskaźnikiem wzrostu legitymowało się Wiener TU, którego kwartalny przypis składki był o 6,4% lepszy od odnotowanego w I kw. 2018 r. Bardzo dobrze wypadły też Warta i Compensa, notując wzrosty na poziomie odpowiednio 3,04 i 2,59%. Wyższe przypisy uzyskały także Ergo Hestia (+1,31%) i AXA Ubezpieczenia (+0,34%). Pięć pozostałych zakładów pogorszyło swoje osiągnięcia względem pierwszych trzech miesięcy 2019 roku. Największy procentowy spadek przypadł w udziale Allianz (-12,6%) i UNIQA TU (-9,15%). Z obniżką wyniku sprzedażowego musiały pogodzić się także PZU SA (-3,78%), Link4 (-1,15%) oraz Generali (-0,32%).

Przypis oddziałów spadł o jedną trzecią

Z kolei przypis składki brutto oddziałów zagranicznych ubezpieczycieli za I kw. 2020 roku uplasował się na poziomie 34,67 mln zł. Był to rezultat o 33,01% niższy od uzyskanego w przed rokiem (51,75 mln zł). Liderem segmentu była Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, która przez pierwsze trzy miesiące tego roku zebrała 27,59 mln zł składek – o 40,21% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (46,15 mln zł).

Podmioty zagraniczne notują mocny wzrost

Mocny wzrost przypisu nastąpił z kolei w sektorze ubezpieczycieli działających w Polsce na zasadzie świadczenia usług. Na koniec marca 2020 r. legitymowali się oni wynikiem sprzedażowym na poziomie 67,07 mln zł, wobec 45,18 mln zł rok wcześniej (+48,44% r/r). To w głównej mierze zasługa liderującego w tym obszarze Insurance Company „Euroins” AD. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku towarzystwo zebrało 27,59 mln zł składek – o 489,89% więcej niż przed rokiem (4,68 mln zł). Bardzo dobrze wypadł też drugi z potentatów – TVM verzekeringen N.V. W I kw. zebrał on 24,28 mln zł składek – o 202% więcej niż rok wcześniej (8,04 mln zł).

***

Szacunki według mnożnika wynoszącego 76,923, bazujące na art. 117 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu (Dz. U. z 2013 r. Nr 49, poz. 344), zgodnie z którymi wysokość odpisu składki na UFG wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl