Przypis z ubezpieczeń granicznych niewiele przewyższył kwotę zaspokojonych roszczeń

0
377

Prawie 3,9 mln aut, ciężarówek i motocykli zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wjechało do Polski w 2019 r. Ich kierowcy, którzy nie zaopatrzyli się uprzednio w Zielone Karty, mieli obowiązek wykupienia ubezpieczeń granicznych.

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że polscy ubezpieczyciele wystawili w ubiegłym roku 103 tys. ubezpieczeń granicznych. Wyposażeni w nie zmotoryzowani spowodowali 701 szkód, za które wypłacono odszkodowania o łącznej wartości 9 mln zł.  

W 2019 r. przez granice z Białorusią, Rosją i Ukrainą – będące jednocześnie wschodnimi granicami strefy Schengen – wjechało do Polski 3,9 mln aut, motocykli i ciężarówek zarejestrowanych poza EOG.  Kierujący nimi zmotoryzowani podlegają kontroli granicznej, w tym także w zakresie ważnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) potwierdzonego certyfikatem Zielonej Karty. Ci, którzy prowadzą pojazdy zarejestrowane poza EOG  i nie zaopatrzyli się w ZK lub prowadzą pojazdy zarejestrowane w krajach nienależących do Systemu Zielonej Karty, zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia granicznego. 

– Ubezpieczenie graniczne ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do pojazdów z krajów pozaunijnych wjeżdżających na teren naszego kraju, ale może dotyczyć także kierujących pojazdami zaopatrzonymi w polskie tablice rejestracyjne. W większości krajów Europy wystarczy polskie OC. Jednak w takich państwach jak Białoruś, Rosja i Ukraina czy w państwach bałkańskich, jak Albania, Czarnogóra, Macedonia, przy przekraczaniu granicy kierowcy muszą okazać Zieloną Kartę. Jeśli nie odebrali jej od swoich ubezpieczycieli, będą musieli wykupić ubezpieczenie graniczne. Dla każdego podróżującego własnym samochodem jest to dodatkowy wydatek od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu euro – mówi Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK. 

W 2019 roku polski rynek ubezpieczeń granicznych wystawił 103 tys. polis. To znaczący spadek w porównaniu z poprzednimi laty, kiedy to liczba tego typu ubezpieczeń utrzymywała się na poziomie  przekraczającym 200 tys. umów.

– Tak znaczny spadek spowodowany jest przede wszystkim wdrożeniem przez służby graniczne oraz celne Białorusi i Ukrainy w stosunku do obywateli tych krajów wyjeżdżających na teren EOG bardzo ścisłych kontroli w zakresie posiadania ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego przez Biuro Narodowe jednego z tych krajów – wyjaśnia Mariusz Wichtowski. 

Wartość składek z tytułu ubezpieczeń granicznych przekroczyła 11,2 mln zł. Zmotoryzowani wyposażeni w takie polisy spowodowali 701 szkód, których łączna wartość wypłaconych do tej pory szkód sięgnęła 9 mln zł. Oznacza to, że udział wypłaconych odszkodowań w przypisie składki wyniósł w 2019 r. prawie 81%. Tymczasem w 2018 r. przypis składki sięgnął 26,7 mln zł, zaś wartość odszkodowań – 8,7 mln zł. 

(AM, źródło: PBUK)