PZU: Jedna polisa dla całej rodziny

0
1240

Od grudnia PZU Życie rozszerza ofertę ubezpieczeń indywidualnych na życie i zdrowie. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość objęcia ochroną w ramach jednej polisy małżonka lub partnera oraz dzieci.

– Nagłe sytuacje, takie jak ciężka choroba czy poważna operacja, rodzą obawy o to, czy bliscy poradzą sobie finansowo. To niestety uzasadnione troski. Jak pokazuje nasze badanie, rzadko kto ma oszczędności powyżej półrocznego dochodu. A nawet i takie często będą niewystarczającą poduszką finansową w przypadku leczenia najcięższych chorób, kilkumiesięcznej utraty dochodów czy kosztownej, prywatnej rehabilitacji – mówi Krzysztof Szypuła, członek zarządów PZU SA i PZU Życie.

1 grudnia PZU Życie wprowadziło w indywidualnych polisach na życie możliwość kompleksowego ubezpieczenia całej rodziny.

– Nie tylko rozszerzyliśmy zakres ochrony, ale przede wszystkim zadbaliśmy o to, aby odpowiadała ona na potrzeby i oczekiwania klientów i dawała im realną wartość. Dlatego m.in. nasze ubezpieczenia oferują możliwość wielokrotnej wypłaty świadczenia, najszerszą w Polsce listę dziecięcych ciężkich chorób objętych ubezpieczeniem, dodatkowe wsparcie w razie hospitalizacji dziecka w wyniku nowotworu. Po pobycie w szpitalu klienci mogą również otrzymać kartę apteczną, uprawniającą do zakupów dowolnych produktów dostępnych w aptece – podkreśla Agnieszka Rowińska, dyrektor Biura Zarządzania Ofertą PZU.

Nowa oferta dotyczy ubezpieczeń indywidualnych PZU Gwarantowane Jutro, PZU Wsparcie Najbliższych, PZU Ochrona Każdego Dnia oraz PZU Na Dobry Początek.

(AM, źródło: PZU)