PZU Lab i SGSP przeszkolą z bezpieczeństwa pożarowego budynków użyteczności publicznej

0
1504

7 lutego w PZU Park w Warszawie odbędzie się drugi blok „Piramidy Kompetencji” – cyklu szkoleń organizowanych przez PZU Lab we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Tym razem będzie on poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu budynków użyteczności publicznej. Patronem medialnym cyklu jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania zostały podzielone na pięć bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich zatytułowanego „Podstawowe definicje z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków użyteczności publicznej” przedstawione zostaną następujące kwestie:

 1. Podział budynków, klasy odporności pożarowej, gęstość obciążenia ogniowego, wyłączenia przepisów.
 2. Nośność, szczelność, izolacyjność elementów budynków.
 3. Strefy pożarowe i ich znaczenie.
 4. Warunki ewakuacji, przystosowanie obiektów, uznanie budynku za zagrażający życiu ludzi.

Podczas bloku nr 2 zatytułowanego „Pożar w obiektach użyteczności publicznej” prowadzący omówią takie zagadnienia, jak:

 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części i konsekwencje z niej wynikające.
 2. Eksploatacja budynków użyteczności publicznej w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Przyczyny powstania i rozwoju pożarów w budynkach użyteczności publicznej.
 4. Czynniki mające wpływ na szybkość rozprzestrzeniania się pożaru.

Podczas trzeciego bloku pt. „Dobór systemów zabezpieczeń” mowa będzie o:

 1. systemach zabezpieczeń biernych,
 2. systemach zabezpieczeń aktywnych,
 3. optymalnym doborze systemów zabezpieczeń w zależności od przeznaczenia budynku.

W czwartym bloku „Analiza zagrożeń w obiektach: teatry, muzea, archiwa, kina, biura, obiekty wysokościowe” prowadzący opiszą, jak prowadzona jest identyfikacja zagrożeń w w/w punktach oraz w jaki sposób kalkuluje się maksymalne straty w obiektach użyteczności publicznej.

Na koniec przedstawione zostaną „Lekcje z historii na przykładzie szkód pożarowych”. W ramach tego bloku prelegenci przedstawią studium przypadku szkód pożarowych w budynkach użyteczności publicznej.

Szkolenie poprowadzą: Robert Kuczkowski, PZU Lab, Dariusz Baranowski, SGSP, dr inż. Szymon Ptak, SGSP.

Szkolenie odbędzie się 7 lutego w PZU Park w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 4, w  godz. 9.15-16.45.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 1 tys. zł + VAT.

Szkolenia „Piramida Kompetencji” skierowane są przede wszystkim do brokerów ubezpieczeniowych, ale też do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w różnego rodzaju obiektach, agentów ubezpieczeniowych, rzeczoznawców, projektantów i architektów oraz innych zainteresowanych, którzy chcą poznać dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w różnego rodzaju obiektach.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na szkolenie można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynatora programu:

Beata Gliszczyńska

bgliszczynska@pzu.pl

tel.: 666 886 971

(AM, źródło: PZU)