PZU Na Życie Plus to zdrowie i życie na jednej umowie

0
2109

Rozmowa z Gabrielą Urbańską, koordynatorką ds. zarządzania projektami i wdrożeniami w PZU Życie

Aleksandra E. Wysocka: – W lipcu 2022 r. w ofercie PZU Życie znalazł się nowy produkt grupowy. Proszę powiedzieć o nim coś więcej.

Gabriela Urbańska: – Jako lider na rynku ubezpieczeń grupowych uważnie obserwujemy zmieniające się potrzeby pracodawców i pracowników, rozmawiamy też na bieżąco z brokerami ubezpieczeniowymi o sytuacji ich klientów. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na szeroko pojętą ochronę zdrowia oraz oczekiwanie, żeby formalności związane z przystępowaniem do ubezpieczenia były ograniczone do minimum.

Dlatego zawierając nasze nowe ubezpieczenie PZU Na Życie Plus, pracodawca może zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom ochronę ubezpieczeniową wraz z opieką medyczną, w ramach jednej wielowymiarowej umowy. PZU Na Życie Plus to nie tylko atrakcyjny benefit pracowniczy, ale także realna pomoc w trudnych chwilach.

Na jakie ryzyka postawiliście przy konstrukcji produktu?

– Produkt ma charakter kompleksowy i uwzględnia szereg ryzyk, a pracownik może też skorzystać z wielu umów dodatkowych, gdyby chciał jeszcze poszerzyć swoją ochronę. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na schorzeniach, które statystycznie rzecz biorąc, najczęściej zagrażają życiu, czyli chorobach układu krążenia, takich jak zawał, udar mózgu oraz nowotworach złośliwych.

Zapewniamy wsparcie w razie problemów zdrowotnych ubezpieczonego i członków jego rodziny, pomoc dla bliskich po śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lub chorobą, a także dostęp do usług assistance oraz medycznych, z możliwością indywidualnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia przez każdego pracownika.

Szeroki zakres obejmuje m.in. kompleksowe zabezpieczenie w przypadku nowotworu czy wypłatę odszkodowania w przypadku m.in. utraty sprawności, ciężkiego uszkodzenia ciała i innych problemów zdrowotnych.

Z oferty mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i ich małżonkowie albo partnerzy życiowi oraz dzieci.

Z perspektywy pracowników i ich bliskich to rzeczywiście bardzo wszechstronna oferta. A jakie korzyści ma pracodawca?

– Pracodawcy doceniają elastyczność produktu, który teraz może być zindywidualizowany i bardzo dobrze dopasowany do konkretnej firmy. Atutem jest też profesjonalne doradztwo i obsługa doświadczonych przedstawicieli PZU przy wdrożeniu programu. Przedsiębiorcy bardzo to sobie cenią.

Ubezpieczenia grupowe to wciąż biznes bazujący na relacjach. W wielu zakładach pracy jesteśmy obecni już od lat i towarzyszymy im w rozwoju biznesu. Zaletą jest też prostota zawarcia ubezpieczenia, zgodnie z zasadą „jedna umowa, jeden przelew”, a wariantów może być wiele…

W ramach ubezpieczenia PZU Na Życie Plus tym „Plusem” jest opieka medyczna?

– Plusów jest tak naprawdę sporo, ale opieka medyczna jest szczególnie istotna dla pracowników. Gwarantujemy szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych, co jest dużym atutem. W ramach ubezpieczenia grupowego dostęp do konsultacji specjalistycznych jest znacznie szybszy niż w ramach publicznej służby zdrowia, a zarazem tańszy od wizyt wykupionych prywatnie „na cito”. Stąd rosnące zainteresowanie pracowników takim benefitem nie tylko dla siebie, ale też dla najbliższych.

Jak wskazuje raport Sedlak & Sedlak „Benefity w oczach pracowników 2021”, ponad 70% pracowników deklaruje, że dodatkowy pakiet opieki medycznej jest dla nich ważnym benefitem pozapłacowym.

Wracając do pytania o „plusy” – ważne jest też dofinansowanie leków oraz dostęp do różnorodnych usług i produktów z oferty Grupy PZU (m.in. ubezpieczenie życia i majątku, usługi medyczne, Klub PZU Pomoc, PZU Sport, TFI/PPK, PZU Cash) – docelowo udostępniane przez Ekosystem Benefitów Pracowniczych.

Warto też podkreślić wygodę i elastyczność. PZU Na Życie Plus to z jednej strony dla pracodawcy jedna umowa i jeden przelew, a jednocześnie możliwość dowolnej konfiguracji polisy dla każdego ubezpieczonego. Dodatkowo dajemy gwarancję dożywotniej ochrony w ramach indywidualnej kontynuacji. Korzyści jest naprawdę wiele.

A wracając do ryzyk ochronnych, jakie zmiany wprowadziliście?

– Zmian jest sporo. Teraz udar mózgu jest w podstawowym zakresie ochrony. Wprowadziliśmy nowe dodatki na wypadek wystąpienia nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.

Poszerzyliśmy zakres ochrony i dodaliśmy nowe usługi w dodatku zabezpieczającym ciężkie uszkodzenie ciała spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Rozszerzyliśmy zakres opieki medycznej o dodatkowe usługi.

Umożliwiamy przystąpienie do ubezpieczenia nie tylko małżonkom, ale również partnerom życiowym i ich dzieciom. Ochroną mogą być też objęte dzieci uczące się poza Polską. Zmian jest więcej, wymieniam w tej chwili te najistotniejsze, które są odpowiedzią na oczekiwania klientów i wynikiem rozmów z brokerami.

Jaki jest odzew brokerów na nową ofertę?

– Za nami pierwsze szkolenia i odzew jest pozytywny, czego najlepszym dowodem są pierwsze programy ubezpieczeniowe wdrażane w firmach. Tak jak już podkreślałam, brokerzy odegrali istotną rolę przy tworzeniu PZU Na Życie Plus. W tym miejscu chciałabym im jeszcze raz podziękować za otwartość na dialog, zaangażowanie oraz oczywiście za rekomendowanie oferty PZU Życie swoim klientom.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka