PZU nie obawia się konsolidacji rynku

0
1064

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA, zadeklarowała, że pomimo postępującej konsolidacji sektora ubezpieczeń w Polsce jej firma chce utrzymać swoją pozycję rynkową.

Zdaniem Beaty Kozłowskiej-Chyły, koncentracja rynku nie będzie dla jej firmy wyzwaniem w zakresie założonego w strategii PZU na lata 2021–2024 zwiększania zbieranej składki. W jej ocenie wspomniany proces może być też korzystny dla zarządzanej przez nią firmy – zwiększy bowiem stabilność i przewidywalność rynku, co będzie sprzyjało polityce produktowej i obsługowej, nastawionej głównie na jakość, a nie cenę.

Ze względu na założone w strategii cele Beata Kozłowska-Chyła nie wykluczyła przejęć (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) i to w różnych obszarach, takich jak np. zarządzanie aktywami czy biznes zdrowotny, ale w jej ocenie jest jeszcze za wcześnie na szczegóły. Powtórzyła też, że w najbliższej perspektywie Grupa PZU nie przewiduje łączenia Pekao i Alior Banku.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 6 kwietnia, Maciej Rudke „Koncentracja rynku będzie postępować”:
https://www.rp.pl/Wywiady/304059967-Koncentracja-rynku-bedzie-postepowac.html

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)