PZU partnerem programu Climate Leadership

0
421

PZU dołączył do 3. edycji programu Climate Leadership realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Wpisuje się to w realizację strategii ubezpieczyciela zakładającej budowanie sukcesu grupy w oparciu o nowoczesne modele biznesowe, uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju i wyznaczanie standardów w tym zakresie na rynku finansowym.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od ponad 30 lat działa w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). W ramach programu uczestnicy współpracują z niezależnymi ekspertami i zewnętrznymi instytucjami, dążąc do osiągnięcia postawionych celów klimatycznych, a następnie wdrażają rozwiązania zmniejszające ich wpływ na klimat. Eksperci zwracają uwagę na obowiązujące trendy i wskazują, że bycie częścią zmiany jest korzystnym rozwiązaniem zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

– „Rozwój w równowadze – Strategia ESG dla PZU SA i PZU Życie na lata 2021–2024” to bardzo istotny filar strategii Grupy PZU „Potencjał i wzrost” ogłoszonej w 2021 r. Zgodnie z jej założeniami miarą sukcesu biznesowego są dla nas nie tylko wyniki finansowe, ale także osiąganie ich w zrównoważony sposób. Jest to możliwe wyłącznie poprzez prowadzenie biznesu z poszanowaniem kwestii środowiskowych, społecznych i w zgodzie z najlepszymi praktykami w zakresie ładu korporacyjnego. Partnerstwo z UNEP/GRID-Warszawa pozwoli na realizację przyjętych celów dotyczących neutralności klimatycznej i wyznaczanie standardów w tym zakresie na rynku finansowym – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

W dotychczasowych dwóch edycjach programu Climate Leadership udział wzięły 23 firmy, które wraz z ekspertami, przedstawicielami ministerstw, samorządów i jednostek badawczych wypracowywały rozwiązania wpływające na neutralizację wpływu biznesu na środowisko. Pozwoliło to na zwiększenie ich innowacyjności, a co za tym idzie przewagi konkurencyjnej. Ponadto uczestnicy Climate Leadership zyskali wparcie w osiąganiu zamierzonych celów z zakresu neutralności klimatycznej, inspirując inne przedsiębiorstwa i pokazując, że rozwój może iść w parze z troską o klimat.

(AM, źródło: PZU)