PZU SA chce wypłacić akcjonariuszom ponad 2 mld zł dywidendy

0
500

4 maja zarząd PZU SA postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto spółki za ubiegły rok w wysokości 1,64 mld zł, powiększonego o kwotę 1,29 mld zł przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2021 r.

Łączna kwota zysku wynosząca 2,93 mld zł miałaby zostać podzielona w następujący sposób:

  • 2,07 mld zł zostałoby przeznaczone na wypłatę dywidendy;
  • 6,7 mln zł trafiłoby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
  • 853,61 mln zł zasiliłoby kapitał zapasowy.

Zaproponowanym dniem dywidendy jest 7 września, natomiast datą jej wypłaty – 28 września 2023 r. Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r., oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w 2023 r. z 6 grudnia 2022 r.

Wniosek zarządu zostanie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU SA. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie ZWZ spółki.

(AM, źródło: PZU)