PZU SA: Gwarancje i kontrgwarancje dla Alior Banku

0
98

Alior Bank zawarł z PZU SA aneks nr 1 do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej z limitem w wysokości 4 mld zł. Ponadto 2 listopada podmioty zawarły aneks do umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji, określający zasady udzielania przez Alior na zlecenie zakładu kontrgwarancji wystawianych na rzecz banku.

Jak podał PZU SA w komunikacie, umowa gwarancji określa zasady udzielania przez niego w ramach limitu zaangażowania, na zlecenie i na rzecz banku, gwarancji ubezpieczeniowych ochrony kredytowej nierzeczywistej.

„Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie umowy gwarancji wynosi maksymalnie 4 mld zł. Limit obowiązuje przez okres 3 lat i jest odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie gwarancji odnawia limit o uwolnioną kwotę pomniejszoną o kwoty ewentualnych wypłat z gwarancji” – napisano w komunikacie.

Na wysokość wynagrodzenia za udzielenie gwarancji będzie miała wpływ m.in. amortyzacja portfela. Dodatkowo może być w nim uwzględniona premia za kontrgwarancję, której wydanie zakład może zlecić swojemu kontrahentowi na podstawie w/w umowy.

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 5 lat i przedłużony jest o okres na zgłaszanie roszczeń. Udział własny banku w wymagalnych należnościach z tytułu wierzytelności wynosi 10% wartości portfela obejmowanego daną gwarancją.

„W ramach aneksowanej umowy kontrgwarancji, która określa zasady udzielania przez kontrahenta na zlecenie PZU S.A. kontrgwarancji wystawianych na rzecz banku, dostępny limit kontrgwarancji wynosi 2,6 mld zł. Dostępny limit będzie pomniejszany każdorazowo przy udzieleniu każdej kolejnej kontrgwarancji o sumę gwarancyjną wskazaną w tej kontrgwarancji, przy czym dostępny limit kontrgwarancji będzie miał charakter odnawialny, co oznacza, że wygaśnięcie kontrgwarancji spowoduje odnowienie limitu” – głosi komunikat.

(AM, źródło: PZU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here