PZU SA ponownie wyemituje obligacje

0
646

25 marca odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA. Podczas obrad udziałowcy ubezpieczyciela podejmą decyzję w sprawie kolejnej emisji obligacji.

Blisko pięć lat temu (30 czerwca 2017 r.) zakład wyemitował obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,25 mld zł, z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. Warunki emisji przewidywały możliwość wykupu papierów 29 lipca 2022 r. Zakład podał, że chcąc zaspokoić oczekiwania inwestorów, zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego wykupu z własnej inicjatywy. Następnie chce w ich miejsce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł. Mają one mieć zbliżone parametry do poprzednich. Na ich emisję musi jednak wyrazić zgodę WZ PZU SA – stąd też jego zwołanie. Wpływy z walorów zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii.

(AM, źródło: PZU)