PZU spółką o niskim poziomie ryzyka ESG

0
982

Agencja ratingowa Sustainalytics przyznała PZU SA ocenę ryzyka ESG na poziomie 18,6. Oznacza ona, że ryzyko doświadczenia przez ubezpieczyciela istotnych negatywnych skutków finansowych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym (ESG) jest niskie.

W rankingu Sustainalystics im niższa nota punktowa przyznana danej spółce, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że czynniki ESG będą negatywnie wpływać na jej działalność i wyniki. PZU poprawił swój wynik w każdej z ocenianych kategorii w porównaniu do ubiegłorocznego rankingu i awansował do kategorii spółek niskiego ryzyka pod kątem czynników ESG.

– Rating Sustainalytics to dla nas potwierdzenie, że działania na rzecz szerokiego wdrożenia czynników ESG do działalności biznesowej oraz kultury korporacyjnej Grupy PZU, które podjęliśmy, są dostrzegane, oceniane pozytywnie i doceniane także w wymiarze globalnym. Ważnym krokiem w tym kierunku była ogłoszona niespełna rok temu i bardzo sprawnie wdrażana strategia na lata 2021–2024, która bardzo mocno podkreśliła rolę obszaru ESG i wyznaczyła w tej sferze ambitne cele. Priorytetem dla całej Grupy PZU i miarą jej sukcesu jest wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA.

Sustainalytics to międzynarodowa agencja ratingowa oceniająca spółki pod kątem zrównoważonego rozwoju na podstawie ich wyników w obszarze ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). Firma dostarcza informacje pomocne dla inwestorów w rozwijaniu i zarządzaniu swoimi aktywami i funduszami, udostępniając informacje o ocenie ryzyka ESG.

(AM, źródło: PZU)