PZU udostępnia „Encyklopedię prostej polszczyzny”

0
639

Opracowana z inicjatywy PZU „Encyklopedia prostej polszczyzny” jest już bezpłatnie dostępna dla wszystkich na stronie internetowej zakładu. „Encyklopedia” to przewodnik po języku polskim, który obejmuje ponad 3000 pojęć, konstrukcji językowych i haseł problemowych.

– Celem publikacji jest propagowanie prostej polszczyzny w nieprostych dziedzinach. Ma służyć pomocą w pracy i w domu wszystkim, którzy jak my przykładają wagę do tego, aby komunikować się w jasny i przystępny sposób nawet w sprawach skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy – mówi członek zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

Inicjatorem publikacji jest Biuro Prostego Języka PZU. Przygotowało ją we współpracy z językoznawcami z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i pod merytorycznym patronatem tej uczelni.

– Posługiwanie się prostym językiem to warunek skutecznej komunikacji i dobrych relacji z klientami, akcjonariuszami i partnerami biznesowymi. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe standardy i zachęcać do tego inne firmy. Jasny i zrozumiały język jest ważny nie tylko w biznesie. „Encyklopedia” promuje prostą i zrozumiałą polszczyznę we wszystkich dziedzinach życia – podkreśla dyrektor Biura Prostego Języka PZU Piotr Bugajski.

„Encyklopedia” składa się ze „Słownika korpomowy”, który zawiera kilkaset terminów używanych w biznesie. Podaje ich znaczenie i przykłady użycia, podpowiada, czy warto się nimi posługiwać i jakimi słowami można je zastąpić. Osobną część stanowią konstrukcje językowe, które sprawiają trudność: słowa o podobnym i dlatego mylonym znaczeniu, błędne połączenia wyrazów, kalki językowe i kłopotliwe gramatycznie wyrażenia. Uzupełnieniem jest rozdział dotyczący zasad dobrej komunikacji.

 „Encyklopedia prostej polszczyzny” jest bezpłatnie dostępna pod internetowym adresem: pzu.pl/prosty-jezyk.

(AM, źródło: PZU)