PZU z wysoką oceną w globalnym badaniu środowiskowym CDP

0
491

Działania Grupy PZU zostały ocenione na poziomie B przez CDP (Carbon Disclosure Project) – międzynarodową organizację non-profit prowadzącą platformę ujawniania informacji o środowisku. Ubezpieczyciel poprawił swoją ubiegłoroczną ocenę (C) i osiągnął średnią ocenę dla Europy i sektora usług finansowych.

PZU systematycznie poprawia swoją ocenę CDP w zakresie wpływu na klimat oraz wysiłków prowadzonych w celu złagodzenia i zmniejszenia negatywnych skutków dla środowiska. Jeszcze w latach 2020–2021 zakład uzyskiwał ocenę D. W 2022 r. wszedł na poziom C, a w tym roku – B. Zgodnie z kryteriami CDP firmy, które uzyskały ocenę B, wykazują dobre praktyki zarządcze związane z ochroną klimatu.

Autorzy ratingu wysoko ocenili wyniki PZU dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1. i 2. zakresie. Docenili również inicjatywy PZU ograniczające wpływ na zmianę klimatu oraz rozwój portfolio produktów niskoemisyjnych. W porównaniu do poprzednich lat zakład poprawił również proces zarządzania ryzykiem klimatycznym.  

– Ambicją PZU jest bycie zaufanym partnerem transformacji energetycznej, dlatego tak ważna jest dla nas poprawa wyników w ratingu CDP. Tegoroczna ocena B to potwierdzenie, że nasze działania przyczyniają się do ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie osiągnięcie europejskiej średniej to duża motywacja do kontynuowania wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Gorczyca, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

CDP to uznany na całym świecie standard korporacyjnej sprawozdawczości środowiskowej, w pełni zgodny z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure), międzynarodowej inicjatywy ustanowionej przez The Financial Stability Board. Ma ona na celu wypracowywanie zaleceń dotyczących ujawnień odnoszących się do klimatu. To z kolei przyczynić się ma do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych, a tym samym większego zrozumienia dla działań podejmowanych przez sektor finansowy, w tym szacowania ryzyka związanego z klimatem. 

(AM, źródło: PZU)