PZU zauważa wzrost stawek w segmencie komunikacyjnym

0
746

Po wynikach za pierwszy kwartał Grupa PZU ocenia, że jest na bardzo dobrej ścieżce do realizacji celów strategii na lata 2021–2024. Ubezpieczyciel zauważa również, że częstość szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych wraca coraz mocniej w kierunku poziomów sprzed pandemii, w konsekwencji czego widoczne będą wzrosty stawek w polisach.

– W naszej ocenie jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce dojścia do tych wielkości, do których się zobowiązaliśmy w sytuacji charakteryzującej się bardzo dużą zmiennością i niepewnością, czyli samym środkiem pandemii. Pomimo tego ogłosiliśmy strategię, którą dzisiaj konsekwentnie realizujemy, jednocześnie zauważając potencjał do tego, żeby niektóre z tych KPI-ów zostały przekroczone – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy PZU SA Tomasz Kulik podczas czwartkowej prezentacji wyników online. – Praktycznie w każdym wymiarze jest wzrost, który pozwala dzisiaj patrzeć optymistycznie na tę strategię z punktu widzenia jej realizowalności, zarówno po stronie ubezpieczeń, zdrowia, jak i banków, przy bardzo solidnej pozycji wypłacalnościowej, która jest dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o dywidendę – dodał.

PZU w strategii planuje osiągnięcie w 2024 roku zysku netto w wysokości 3,4 mld zł i ROE na poziomie 17,4%. Z kolei  składka przypisana brutto ma wynieść 26 mld zł.

Wzrost cen w komunikacji jest już widoczny

Tomasz Kulik poinformował, że w drugim kwartale częstość szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych wraca coraz mocniej w kierunku poziomów sprzed pandemii, widoczne będą wzrosty cen – podał stooq.pl za PAP. 

– Rynek komunikacyjny był cały czas pod silną presją zmiany ceny. Ta sytuacja występowała zarówno w czwartym kwartale zeszłego roku, jak i w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast w pierwszym kwartale, szczególnie pod koniec, widać było pierwsze symptomy zmiany sytuacji – powiedział CFO Grupy PZU.

Wskazał, że w I kwartale 2022 roku częstość szkód wzrosła o 1,7% r/r. – Po sytuacji w trzecim kwartale zeszłego roku, gdy częstości rosły, czwarty kwartał przyniósł lekkie wyhamowanie, a pierwszy kwartał pokazał minimalny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., co spowolniło akcję zmian cen po stronie ubezpieczycieli – powiedział.

Jak zauważył, w I kwartale na sytuację na rynku mocno wpływała zmiana zachowań kierowców po zaostrzeniu kodeksu drogowego. – Kary zostały mocno zaostrzone, co wpłynęło na jakość poruszania się po drodze i bezpośrednio zostało to odzwierciedlone w częstości Drugi kwartał już tak nie wygląda. Zaczyna z częstościami coraz mocniej grawitować w kierunku częstości przedcovidowych, co przekłada się na wzrosty cen. One będą widoczne w drugim kwartale – dodał.

PZU podał w prezentacji, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku na rynku nadal utrzymywał się trend spadkowy średniej składki OC ppm. Zakład zauważył, że w ostatnim czasie były próby racjonalizacji polityki cenowej ze strony wybranych towarzystw, jednak bez trwałych efektów w I kwartale. Efekty są widoczne od II kwartału.

PZU chce utrzymać rentowność w „komunikacji”

Tomasz Kulik poinformował również PAP Biznes, że PZU liczy na to, iż w najbliższym czasie utrzyma rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych na obecnym poziomie, a pod koniec roku możliwa jest jej poprawa.

W I kwartale PZU poprawił rentowność w „komunikacji”: wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 92% wobec 94% rok wcześniej.

– Na tym rynku 92% to jest bardzo dobry wynik i do momentu, kiedy wyższe ceny nie będą się przekładać na składkę, przez najbliższy czas będziemy raczej walczyć o utrzymanie tej rentowności po to, by pod koniec tego roku pokazać coś więcej – powiedział Tomasz Kulik.

Dodał też, że zarząd PZU przedstawi swoją rekomendację w sprawie podziału zysku do końca maja. Maksymalny poziom dywidendy na akcję wynieść może 2,27 zł. – Jesteśmy firmą ubezpieczeniową, dywidendową, to jest w naszej strategii i tutaj powinniśmy zachowywać się w sposób konsekwentny – powiedział Tomasz Kulik.

W aktualnej strategii Grupy PZU na lata 2021–2024 założono wypłacanie co roku w postaci dywidendy od co najmniej 50 do 100% skonsolidowanego zysku netto. Ewentualne pozostawienie części zysku ma być warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym lub fuzjami i przejęciami.

Więcej:

https://stooq.pl/n/?f=1488791&search=pzu

https://stooq.pl/n/?f=1488799&search=pzu

https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3284785,pzu-chce-utrzymac…

https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/42500015,zarzad-pzu-przedstaw…

AM, news@gu.com.pl

(źródło: stooq.pl)