PZU Zdrowie: Bezpłatna opieka medyczna dla obywateli Ukrainy

0
1807

PZU Zdrowie poinformowało, że osoby dotknięte wojną w Ukrainie mogą skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ponad 50 placówkach medycznych operatora. Konsultacje i badania można zrealizować m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Opolu i Częstochowie. Poza godzinami pracy placówek działa bezpłatna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu Ministerstwa Zdrowia, gdzie lekarze PZU Zdrowie udzielają porad i wystawiają skierowania oraz recepty.

Firma zapewnia podstawową opiekę zdrowotną oraz konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne. Szczegółowe informacje o zakresie realizowanych świadczeń medycznych dostępne są bezpośrednio w każdej placówce. W razie konieczności leczenia szpitalnego lekarze wystawią skierowanie, a firma wskaże najbliższy szpital. 

Każdy obywatel Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w placówkach PZU Zdrowie.   

W razie potrzeby PZU Zdrowie zapewnia pacjentom maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk. Wiele z placówek wykonuje szczepienia przeciw Covid-19 oraz inne szczepienia ochronne dzieci i dorosłych. Pacjent zgłaszający się na szczepienie musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Informacji o dostępnych szczepieniach udzielają bezpośrednio placówki medyczne.

Poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) obywatele Ukrainy otrzymają pomoc, dzwoniąc na bezpłatny numer 800 137 200. Lekarze PZU Zdrowie udzielają pod nim porad medycznych oraz wystawiają recepty i skierowania. Infolinia jest obsługiwana w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

To kolejna inicjatywa PZU na rzecz dotkniętych wojną na Ukrainie. Wcześniej największy polski ubezpieczyciel oraz Ergo Hestia, Allianz i Warta podjęły decyzję o sfinansowaniu krótkoterminowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla wszystkich uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy. Pracownicy PZU pomagają Ukrainie i Ukraińcom także poprzez zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez Fundację PZU.

(AM, źródło: PZU)