PZU Zdrowie po raz drugi partnerem kampanii „Bliżej Siebie”

0
565

PZU Zdrowie po raz drugi dołączyło do grona partnerów głównych ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliżej siebie” na temat zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Zeszłoroczna edycja trafiła do 75 tys. pracowników. W tym roku akcja koncentruje się na tematyce zarządzania zmianą.

Kampania „Bliżej Siebie” podkreśla znaczenie zdrowia psychicznego w miejscu pracy – z jednej strony bycie bliżej samego siebie, czyli bardziej świadomym swoich emocji, potrzeb i reakcji, a z drugiej strony – bliżej współpracowników, co pozwala na otwartą komunikację i efektywną współpracę w zespole. 

Tegoroczna odsłona kampanii koncentruje się na zarządzaniu zmianami i emocjami z nimi związanymi. Dlatego w jej ramach poruszone zostaną takie tematy, jak te dotyczące umiejętności adaptacji do zmian, odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, zmęczenia cyfrowego, komunikacji i kompetencji niezbędnych w obliczu zmian.

– Jako operator medyczny podchodzimy do zdrowia kompleksowo, kierując się definicją WHO, zgodnie z którą zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. W naszych działaniach – zarówno skierowanych do pracowników PZU Zdrowie, jak i tych, które wspierają innych pracodawców – proponujemy różnorodne działania. Jest to zarówno opieka medyczna, jak i akcje profilaktyczne czy edukacyjne. Korzyści z wdrożenia rozwiązań, które wspierają zdrowie psychiczne pracowników, są odczuwalne nie tylko dla osób zatrudnionych, ale także dla firm. Dzięki temu pracodawcy zyskują atrakcyjny wyróżnik na rynku pracy – mówi Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu PZU Zdrowie.

Kampania potrwa do końca czerwca. W tym czasie odbędzie się szereg spotkań z ekspertami na temat różnych aspektów zarządzania zmianą i wspierania dobrostanu pracowników.

(AM, źródło: PZU Zdrowie)