PZU Życie kupił obligacje PFR za blisko 2 mld zł

0
648

5 czerwca PZU Życie nabył 2 tys. sztuk obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i gwarantowanych przez Skarb Państwa – poinformował PZU SA w komunikacie.

Jednostkowa wartość nominalna obligacji wyniosła 1 mln zł. PZU Życie zapłacił w sumie 1,99 mld zł (dokładnie 1 993 408 760 zł). Rentowność obligacji wynosi 2,04% w stosunku rocznym, natomiast termin wykupu przypada na dzień 5 marca 2030 r. PZU Życie nabył obligacje do portfeli nieprzeznaczonych do obrotu.

Największy polski ubezpieczyciel nabył wszystkie obligacje 10-letnie wyemitowane przez PFR 5 czerwca. Z kolei całą równoległą emisję obligacji 7-letnich o wartości 10 mld zł objęły banki. Środki pozyskane przez PFR z obligacji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.

(AM, źródło: PZU, PFR)