PZU Życie może kupić obligacje PFR o wartości 2 mld zł

0
466

28 maja PZU SA poinformował w komunikacie, że zarząd i rada nadzorcza PZU Życie zgodziły się na nabycie przez spółkę życiową obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Zgoda pozwala PZU Życie na nabycie obligacji emitowanych przez PFR i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie do 2 mld zł, z rentownością nie niższą niż 2% w stosunku rocznym, w terminie do 28 czerwca 2020 r. O faktycznym nabyciu obligacji przez PZU SA poinformuje osobnym raportem bieżącym.

(AM, źródło: PZU)