PZU Życie wypłaci dywidendę. Inne zakłady na razie nie

0
678

W marcu Komisja Nadzoru Finansowego przekazała ubezpieczycielom, że oczekuje od nich, iż ze względu na niepewną sytuację gospodarczą wskutek pandemii zatrzymają dla siebie cały zysk wypracowany w ubiegłym roku. Jedynym zakładem, który wypłaci dywidendę, będzie PZU Życie. Ma na to pozwolenie nadzoru – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta przypomina, że decyzja o wypłacie dywidendy zapadła na majowym Walnym Zgromadzeniu spółki. Wcześniej jednak PZU Życie uzyskało zgodę KNF na przekazanie ubiegłorocznych zarobków do PZU SA. W marcu decyzje o podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami podjęły WZ obu spółek ubezpieczeniowych Ergo Hestii. Później jednak, ze względu na zalecenia Komisji, zmieniono decyzję i przeznaczono pieniądze na kapitał zapasowy. Z ustaleń „DGP” wynika, że kilku ubezpieczycieli działających na polskim rynku – AXA, UNIQA i Generali – przekazało zysk za 2019 rok na kapitał zapasowy bądź rezerwowy, zastrzegając jednocześnie, iż w przyszłości, gdy KNF wycofa swoje zalecenia, mogą podzielić się tymi pieniędzmi z akcjonariuszami. W PKO Ubezpieczenia, Compensie, Concordii czy Cardif Życie nie doszło do podziału zysku, zaś inne zakłady albo poniosły straty albo wypracowane zyski posłużyły im do pokrycia strat z lat ubiegłych.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 26 października, Łukasz Wilkowicz „Ubezpieczyciele dzielą się zyskami mimo pandemii”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/5762…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)