QBE: Trzeba ubezpieczyć australijską pszenicę

0
60

Australijska grupa ubezpieczeniowa QBE podała, że jej składka przypisana za I kw. 2022 r. wzrosła o 22%, ponieważ niepewność związana z wojną w Ukrainie spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na ubezpieczenia upraw.

Wojna grozi przerwaniem dostaw z Ukrainy i Rosji, które łącznie odpowiadają za ok. 30% światowego handlu pszenicą. Z tego powodu wzrósł popyt na zboże z Australii.

Kwartalna składka przypisana brutto QBE wzrosła do 6,9 mld dol. Ubezpieczyciel przewiduje, że składki z ubezpieczeń upraw skoczą w tym roku o ponad 22%, do ok. 3,3 mld dol. Spodziewa się też poprawy operacyjnego współczynnika łączonego grupy w stosunku do ubiegłorocznego 94%.

QBE przewiduje dla siebie skutki szerszej ekspozycji na konflikt zbrojny z tytułu ubezpieczeń od przemocy politycznej, ryzyka politycznego i lotniczych w wymiarze 75 mln dol.

(AC, źródło: Reuters)