Quo vadis, M&A?

0
562

Czy któryś z ekspertów odpowiedzialnych za M&A przewidział wydarzenia roku 2020? Niewielu, jeśli w ogóle ktokolwiek. Szkody wyrządzone przez nagłe otwarcie i zamknięcie części gospodarki oraz koszty ludzkie pandemii były dotkliwie odczuwane przez firmy na całym świecie. Inwestorzy musieli powrócić do deski kreślarskiej, aby ponownie przeanalizować swoje strategie rozwoju i określić najlepszy kierunek działania, co zmieniło całkowicie charakter i tempo inwestycji.

Odporność rynku fuzji i przejęć w II połowie 2020 i I połowie 2021 r. była wręcz niewiarygodna. Odbicie nastąpiło pomimo podwyższonych perspektyw ryzyka. Okres ten był spektakularny pod kątem liczby transakcji, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Miało to odzwierciedlenie w popycie na ubezpieczenia fuzji i przejęć, takich jak W&I, Tax Liability czy Title Insurance, które Aon aranżował dla swoich klientów.

W IV kwartale 2020 r. Aon uczestniczył globalnie w zabezpieczaniu 400 transakcji, a w I kw. 2021 – 361, co sprawiło, że pobite zostały wszelkie rekordy aktywności. Trend jest nadal wznoszący. Strony transakcji chcą zabezpieczyć się przed stratami i poprawić płynność finansową, omijając rachunki powiernicze.

Wyniki raportu Aon „M&A Risk in Review, H1, 2021”, stworzonego na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla z zespołów rozwoju korporacyjnego, firm private equity i banków inwestycyjnych, potwierdzają ten nieoczekiwany zwrot akcji.

Wartość nowych technologii

We wspomnianym raporcie 52% respondentów wskazuje, że sektorami, w których spodziewana jest największa aktywność w zakresie fuzji i przejęć w najbliższych miesiącach, są technologia, media i telekomunikacja. Na drugim miejscu znalazł się sektor konsumencki (36%), dalej farmacja, medycyna i biotechnologia oraz usługi finansowe (32%).

Wymienione sektory gospodarki są bardzo wymagające i wrażliwie pod kątem danych i technologii, dlatego równolegle obserwujemy (oprócz standardowych zabezpieczeń transakcji M&A) zainteresowanie takimi usługami jak doradztwo transakcyjne z zakresu Cyber, Intelectual Property i szerokiego Digital M&A.

Badanie due diligence – jeszcze wyższy priorytet

W obecnych czasach niepewności gospodarczej głębsze i bardziej rygorystyczne badanie due diligence jest często uzasadnione w celu potrójnego sprawdzenia założeń i upewnienia się, że podstawy finalnego biznesu są zgodne ze stanem faktycznym.

Aż 96% respondentów twierdzi, że poświęca obecnie więcej zasobów na badanie due diligence ze względu na panujące warunki ekonomiczne.

Bazując na moim doświadczeniu i doświadczeniu kolegów z zespołów M&A transaction solutions w Aon, jestem przekonana, że zrozumienie wyników i kondycji danego sektora jest równie ważne jak analiza wyników pojedynczych podmiotów.

Najgorętsze ogniska aktywności M&A na świecie

Według raportu Aon, region APAC (z wyłączeniem Japonii) jest postrzegany przez 68% respondentów jako najbardziej atrakcyjny w kontekście zawarcia transakcji M&A w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Europa znalazła się na trzecim miejscu pod względem atrakcyjności inwestycji M&A, tuż za USA. Nasz region poddał kontroli regulacyjnej chińskie inwestycje w strategicznych sektorach, a pandemia dodatkowo spowodowała nasilenie protekcjonizmu w UE i po części ograniczenie możliwości zawierania transakcji przez azjatyckich inwestorów.

Powody do optymizmu w nadchodzących miesiącach

Rok 2020 to przełomowy moment dla rynków fuzji i przejęć, kończący ponad dziesięcioletnią historię dość stabilnego rozwoju w tym obszarze, przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi. Bieżący rok przyniósł niesamowitą dynamikę rozkwitu nowych technologii i rozwiązań świata wirtualnego w obszarze Digital M&A.

Jeśli uda się plan szybkiego powrotu do dawnych przyzwyczajeń przy obecnym rozwoju technologicznym, powinno to spowodować powrót aktywności gospodarczej w branżach cyklicznych i najbardziej narażonych na skutki pandemii, takich jak energetyka, przemysł, podróże, wypoczynek i sektor dóbr konsumpcyjnych.

Wzrost stóp oszczędności gospodarstw domowych w 2020 r. również dobrze wróży powrotowi spiętrzonej konsumpcji. Po miesiącach trudnych transakcji i likwidacji wsparcia rządowego dynamika rynku powinna sprzyjać oportunistycznym strategiom fuzji i przejęć w warunkach kryzysu. Dobrze skapitalizowane korporacje mają możliwość dokonania selektywnych, strategicznych przejęć po naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach.

Dzięki takiemu rozwojowi wydarzeń Aon jako broker obserwuje stały wzrost zainteresowania ochroną ubezpieczeniową w zakresie przejęć i fuzji oraz innymi usługami wspierającymi M&A. Jest to bardzo pocieszająca informacja dla wszystkich ubezpieczycieli rozwijających się w tym obszarze.

Magdalena Kluczek
M&A Leader, Aon Polska