Rainbow Tours z nową gwarancją TU Europa

0
502

8 września Rainbow Tours zawarło z TU Europa umowę gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń z tytułu m.in. pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej, zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Rainbow Tours z podróżnymi.

Umowa obejmuje okres od 17 września 2020 roku do 16 września 2021 roku, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

Suma gwarancji wynosi 60 mln zł, co stanowi równowartość kwoty 14094101,62 euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro.

(AM, źródło: Rainbow Tours)