Ranking aktywności profili FB towarzystw ubezpieczeniowych

0
302

Sprawdziliśmy, jak w czerwcu 2022 r. kształtowała się popularność fanpage’y towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie Polski. Głównym kryterium szeregującym ranking była suma interakcji – reakcji (polubienia, serduszka itp.), komentarzy oraz udostępnień (share). Wskaźnik ten daje wgląd w rzeczywisty oddźwięk danego wpisu – zliczane są przejawy aktywności internautów w jego obrębie.

LINK4 liderem. Na podium PZU i Ergo Hestia

Z wynikiem 6,9 tys. interakcji pozycję lidera objęło LINK4. Zainteresowanie firmą osiągało stabilny wzrost w ostatnich miesiącach – w maju profil ten znalazł się na drugim miejscu rankingu, z wynikiem 6,8 tys. interakcji, a w kwietniu zajmował pozycję trzecią, z wynikiem 4,8 tys. interakcji. LINK4 przodowało też pod względem aktywności dyskusji w komentarzach, na co wpływ miała sprawna komunikacja marketingowa.

Analiza aktywności własnej badanych profili wykazała wyraźną przewagę PZU (40 postów), który w niniejszym rankingu znalazł się na pozycji drugiej. Treści publikowane na profilu tego ubezpieczyciela były też najczęściej udostępnianymi. W ostatnich miesiącach PZU, mimo wysokiej liczby wpisów, plasował się tuż za podium. W czerwcu wysiłki te zostały w końcu nagrodzone.

Czołową trójkę zamyka ERGO Hestia, która utrzymała swoją pozycję sprzed miesiąca. Profil ten może pochwalić się ponadprzeciętną aktywnością własną (24 wpisy) oraz dobrą interaktywnością postów (druga w zestawieniu liczba reakcji – 4,5 tys.).

Ponadprzeciętne rezultaty zyskiwały profile Nationale-Nederlanden, Compensa Polska oraz Wiener zajmujące, odpowiednio, czwarte, piąte i szóste miejsce. Warto przy tym zauważyć spadek pierwszego z wymienionych – Nationale-Nederlanden było liderem w maju, a w kwietniu zajęło drugie miejsce. Z kolei Compensa i Wiener w ostatnich miesiącach utrzymywały się na podobnym pułapie. W maju i kwietniu towarzyszyła im Signal Iduna, jednak w czerwcu wyniki tego profilu były zauważalnie niższe.

Na wzmiankę zasługuje też fakt fuzji towarzystw Aviva i Allianz – dlatego drugi z wymienionych profili w zestawieniu pojawia się dwukrotnie – profil Avivy przemianowano na Allianz Polska, choć jego adres – @avivapoland – pozostaje jeszcze niezmieniony.

Jakie przekazy „chwytały” najbardziej?

W rankingu najpopularniejszych wpisów widoczny był już wakacyjny klimat – treści związane z formami zabezpieczenia wyjazdów i podróży wyraźnie przeważały. W obrębie takiej komunikacji największą interaktywność zyskiwał post ERGO Hestii z pierwszego miejsca tabeli.

Najwyższą liczbę udostępnień uzyskał z kolei post LINK4, jako jedyny w zestawieniu odwołujący się do bezpieczeństwa zwierzęcych towarzyszy człowieka. Wart zauważenia jest też fakt, że profil ten zamieścił najwięcej wpisów, które uwzględnione zostały w TOP 15 najbardziej interaktywnych publikacji – 6 z 15.

Ponadprzeciętną reprezentację w tym aspekcie osiągały też PZU (głównie za sprawą komunikacji związanej z tenisem ziemnym – firma jest sponsorem Igi Świątek), Nationale-Nederlanden i Compensa.

 O czym najczęściej dyskutowali internauci?

Chmura słów prezentuje najaktywniejsze konteksty wypowiedzi obecne w dyskusjach internautów – zbadano treści związane z hasłami „ubezpieczenie” oraz „polisa” (także z odmianami w języku polskim).

Czerwiec był miesiącem budzącym szczególne emocje wśród kierowców – w wyniku zmian, które weszły w życie z początkiem 2022 r., towarzystwa ubezpieczeniowe zyskały wgląd w liczbę punktów karnych kierowców, co może wpływać na ostateczną wysokość składki OC.

Ponadprzeciętne zainteresowanie widoczne było również w obrębie treści związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym (zarówno publicznym, jak i prywatnym), a także kwestią ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Dodatkowo warto odnotować znaczną aktywność różnorodnych kontekstów odnoszących się do ZUS, który dla wielu Polaków pozostaje synonimem słowa „ubezpieczenie”.

Michał Ryszka
analityk IBIMS z wieloletnim doświadczeniem w analizie tematów społecznych, politycznych i gospodarczych