Reasekuracja życiowa rośnie najszybciej

0
347

W latach 2019–2022 globalny sektor reasekuracji przerósł rynek ubezpieczeń bezpośrednich w stosunku ponad 3 do 1. W dużej mierze jest to zasługą reasekuratorów wyspecjalizowanych w reasekuracji życiowej i rentowej.

Składki z reasekuracji na całym świecie osiągnęły w 2022 r. wartość ok. 500 mld dol. –wynika z globalnych rankingów zaktualizowanych przez Insuramore i biorących pod uwagę wszystkie formy ochrony reasekuracyjnej. Liczba ta oznacza wzrost o ok. 40% w stosunku do 2019 r. lub skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w tym okresie na poziomie nieznacznie poniżej 12%.

Te liczby kontrastują z 12% całkowitego wzrostu wartości światowego rynku ubezpieczeń bezpośrednich w latach 2019–2022, co przekłada się na skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w wysokości niecałych 4%.

Większy wzrost sektora reasekuracji w ostatnich latach można przypisać po części gwałtownej ekspansji kilku grup specjalizujących się w reasekuracji życiowej i rentowej. Grupy aktywne tylko w tej dziedzinie – których aktywność może obejmować również reasekurację zdrowotną – to 5 z największych 20 grup reasekuracyjnych w 2022 r.

Co więcej, specjaliści reasekuracji życiowej i rentowej to 30 spośród 150 największych grup reasekuracyjnych pod względem przyjętej składki.

Ogółem, chociaż trudno o precyzję ze względu na brak przejrzystości w sprawozdawczości reasekuratorów w kwestii klasyfikowania reasekuracji zdrowotnej, reasekuracja majątkowa odpowiada prawdopodobnie za 54–60% globalnej wartości ok. 500 mld dol. składek z reasekuracji w 2022 r., podczas gdy reszta należy do reasekuracji życiowej, rentowej i zdrowotnej.

Oprócz segmentu szybko rosnących specjalistów reasekuracji życiowej, do którego zalicza się m.in. Monument Insurance Group, są wśród największych 150 grup reasekuracyjnych takie, których skumulowany wskaźnik rocznego wzrostu składek za lata 2019–2022 przekroczył 50%, na przykład Apollo Global czy China Pacific.

Z drugiej strony 20 ze 150 największych grup reasekuracyjnych doświadczyło skurczenia się składek w okresie 2019–2022, co dowodzi, że ruch w sektorze reasekuracji nie jest jednokierunkowy.

AC