Regulacje prawne, zmiany technologiczne i opieka zdrowotna wiodącymi tematami 23. Insurance Forum

0
386

15 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Programowej 23. Insurance Forum. Spotkanie miało na celu zdefiniowanie ram programowych najbliższej edycji kongresu, która zaplanowana została na 4–5 kwietnia 2024 r. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”

Obrady rozpoczęto od wskazania tematów z zakresu regulacji rynków ubezpieczeniowych oraz porównania sytuacji w Polsce do best practices rynków zagranicznych i działań UE. Podkreślono kontekst zbliżającej się 20. rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – zmian, jakie zaszły w tym okresie w sektorze i prognoz na przyszłość dla ubezpieczeń. Echa tej dyskusji znalazły swoje odbicie w programie Forum, w trakcie którego uczestnicy zastanowią się m.in., jak powinna wyglądać idealna współpraca ubezpieczyciel–nadzór finansowy, jak zarządzać regulacjami i czy mamy do czynienia z przeregulowaniem sektora.

Potencjał i perspektywy rynku zdrowotnego

Ważnym obszarem, który omówili eksperci, były ubezpieczenia zdrowotne oraz partnerstwo na linii państwo–rynek, mające służyć polepszaniu jakości opieki zdrowotnej społeczeństwa. Podczas Forum uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie o to, czy dziura covidowa jest szansą dla ubezpieczycieli na odciążenie NFZ i publicznej służby zdrowia oraz jak udostępnić usługi prywatne dla mniej zamożnej części społeczeństwa. Porozmawiają również o wyzwaniu i szansie dla ubezpieczycieli w rozwoju biznesu ubezpieczeń medycznych przy wsparciu państwa, (np. w postaci ulg podatkowych dla ubezpieczających się prywatnie, bez większych perspektyw rozwoju) oraz roli ubezpieczycieli w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Co z tą dystrybucją?

W trakcie posiedzenia podkreślono również wagę zagadnień związanych z ewolucją dystrybucji ubezpieczeń, takich jak oferowanie ubezpieczeń w oparciu o analizę danych i technologie personalizacji i hiperpersonalizacji oraz transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów sprzedaży. Wszystkie te kwestie znajdą się w agendzie Forum, podobnie jak trendy w zachowaniach klientów oraz transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów sprzedaży, dostosowanie ofert ochronnych do indywidualnych potrzeb klientów przy wykorzystaniu analizy danych i technologii personalizacji i hiperpersonalizacji oraz przyszłość systemu agencyjnego.

Demograficzne wyzwanie dla przyszłości

W programie 23. edycji Forum znajdą się również tematy dotyczące możliwości wykorzystania ubezpieczeń w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem i stawiania czoła wyzwaniom w świecie cyfrowym. Uczestnicy pochylą się nad perspektywami, jakie dają ubezpieczenia w kontekście wyzwań srebrnej gospodarki, czyli reakcji sektora na zachodzące zmiany demograficzne. Pojawił się też wątek dotyczący ubezpieczeń w ramach relacji pracodawców i pracowników. 

Istotnym elementem Forum będzie przedstawienie wizji rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń do roku 2030. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, czego możemy nauczyć się od zagranicznych ubezpieczycieli. Oprócz tego poznają odpowiedzi na pytania o to, jak wyjść ze stagnacji rozwoju rynku, z jakim mamy do czynienia od kilku lat, czy sektor czeka dalsza konsolidacja i dlaczego oraz czy i jakie są perspektywy wejścia nowych inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Dyskusję poprowadził Tomasz Frączek, przewodniczący Rady Programowej Insurance Forum. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Roger Hodgkiss, prezes zarządu Generali Polska, Grzegorz Kulik, dyrektor generalny Polskiego Oddziału Colonnade Insurance, Sławomir Łopalewski, CEO, Lux Med Ubezpieczenia, Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk, Aneta Podyma, prezeska zarządu Unum Życie, Leszek Skop, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia, Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

(AM, źródło: mmc polska)