Jak rekomendacje KNF widzą brokerzy

0
1155

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń broker ubezpieczeniowy w zakresie działalności dystrybucyjnej powinien ubezpieczonemu klientowi udzielać pomocy w procesie o odszkodowanie lub świadczenie.

Nowe wytyczne KNF w kwestii prawidłowej likwidacji szkód komunikacyjnych mają charakter rekomendacji. Z punktu widzenia brokera będzie to miało istotne znaczenie głównie ze względu na prowadzoną przez niego działalność wspierającą klienta w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych.

IDD a rekomendacje KNF

Wiadomo, że za dystrybucję ubezpieczeń nie uznaje się obsługi roszczeń klientów brokera kierowanych do zakładów ubezpieczeń, wyceny szkód i sporządzania ekspertyz związanych z tymi szkodami. Czyli co do zasady kancelaria brokerska nie ma obowiązku znać i weryfikować tych rekomendacji.

Jednak inaczej jest już z brokerem specjalizującym się w obsłudze ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie flotowych. W przypadku takich kancelarii brokerskich znajomość finalnej treści proponowanych i poddanych wcześniejszym konsultacjom społecznym rekomendacji KNF jest niezbędna i obowiązkowa.

Rekomendacje to w jakimś sensie mowa Komisji Nadzoru Finansowego, skierowana do zakładów ubezpieczeń, będąca formą komunikacji KNF z towarzystwami w celu przekazania wskazówek dotyczących sposobu rozumienia i wykładni przez KNF przepisów prawa, których respektowania oczekuje się podczas procesu likwidacji szkód. Zrozumienia i wyjaśnienia tych zagadnień oczekuje klient od swojego brokera, szczególnie teraz, gdy na co dzień widoczny jest dość kreatywny proces likwidacji szkód stosowany przez zakłady ubezpieczeń.

Niestety żal, że KNF musi w ogóle kierować rekomendacje do zakładów ubezpieczeń, formułując w swoim zamyśle prawidłowe praktyki likwidacyjne. Brokerzy prowadzący szkody klientów doskonale zdają sobie sprawę, że proces likwidacji szkód komunikacyjnych powinien przebiegać z poszanowaniem obowiązującego prawa, a ono nie zmienia się od dawna, jeżeli chodzi o pokrycie przez zakład ubezpieczeń szkody i straty w wyniku działań jego ubezpieczonego z polisy OC ppm.

Wpływ rekomendacji na likwidację szkód

Broker, który podejmuje się wsparcia swojego klienta w zakresie technicznej likwidacji szkód komunikacyjnych, w szczególności z OC ppm, będzie musiał zwrócić szczególną uwagę na działania towarzystw w kwestii tych rekomendacji, które co do założenia mają pozytywnie wpłynąć na interes poszkodowanego.

Na szczególną uwagę zasługują m.in. rekomendacje z nowych obszarów, zaproponowane przez KNF, czyli:

  • organizowania przez zakład ubezpieczeń likwidacji szkody zapewniającej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody (rekomendacja 16),
  •  oferowania poszkodowanym najmu pojazdu zastępczego (rekomendacja 21),
  • zwrotu wydatków poniesionych w związku ze zleceniem przez uprawnionego sporządzenia opinii (ekspertyzy) przez osobę trzecią (rekomendacja 24),
  • zawierania ugód (rekomendacja 25).

Ustalenie, jaki zakład ma prowadzić naprawę powypadkową z OC ppm, czy w ogólne pojazd ma być naprawiony, było już niejednokrotnie rozstrzygane przez sąd, tak samo jak kwestia pojazdu zastępczego.

Ponadto nie jest nowością, ale jedynie potwierdzeniem przez KNF, że zakład ubezpieczeń powinien zwrócić uprawnionemu koszty wykonania opinii prywatnej (kontrekspertyzy). Taka ekspertyza jest jedynym dokumentem, który obiektywnie potwierdzi, jaka powinna być prawidłowa wartość szkody.

Rekomendacja, w której KNF informuje zakłady ubezpieczeń, w jaki sposób powinien odbyć się proces proponowania i zawierania ugód, będzie dla brokera dość ważna. Będzie ona jedną z istotnych, z jakimi będzie stykał się broker, ponieważ to za jego pośrednictwem zwyczajowo odbywa się komunikacja z towarzystwem likwidującym szkodę.

Podsumowanie

Z perspektywy brokera nowe rekomendacje ujednolicają zasady likwidacji szkód. W dodatku w znacznej części ich treść odpowiada najnowszemu orzecznictwu SN. Dzięki temu łatwiej będzie przygotować odpowiednią treść odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń tym brokerom, którzy w swoich szeregach nie mają wsparcia prawnego.

Niezależnie, czy rekomendacje zostaną wprowadzone w III czy IV kw. br., ponieważ nadal środowiska związane z serwisami pojazdów mechanicznych starają się wprowadzić swoje zmiany i propozycje do treści rekomendacji KNF, na pewno będą one dźwignią do wzrostu składek OC ppm i stawek AC. I to niebawem.

Grzegorz Jędrzejczyk
prezes zarządu TSL BROKERS
broker ubezpieczeniowy rynku transportowego