Rekordowe 2,1 mld zł przypisu z bancassurance majątkowego

0
709

2019 rok przyniósł kolejny spadek wartości przychodów z dystrybucji produktów ochronnych w kanale bankowym. Był to w głównej mierze efekt pogorszenia wyników sprzedaży w bancassurance życiowym. Z kolei przypis składki z bankowej dystrybucji ubezpieczeń majątkowych osobowych uplasował się na rekordowym poziomie, po raz pierwszy przekraczającym kwotę 2 mld zł – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 31 grudnia 2019 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 6,89 miliarda złotych*. Był to rezultat o 10,9% niższy od uzyskanego w poprzednim roku (7,61 mld zł) i sporo niższy niż w poprzednich latach. Z raportu Izby wynika bowiem, że w 2017 r. kanał bankowy legitymował się wynikiem na poziomie 10,15 mld zł, a na koniec grudnia 2016 r. przypis składki z bancassurance uplasował się na poziomie 9,81 mld zł.

Sektor życiowy

Przypis z „uefek” nadal spada

Raport PIU pokazał, że w 2019 r. bancassurance życiowe wypracowało 4783 mln zł składek brutto – o 15% mniej niż w na koniec 2018 r. (5660 mln zł). Podobnie jak w przypadku całego sektora, tak i tutaj było to najsłabsze osiągnięcie na przestrzeni ostatnich lat. Składka wypracowana przez kanał bankowy w 2017 r. uplasowała się bowiem na poziomie 8516 mln zł, a na koniec 2016 r. wyniosła 8122 mln zł. Udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 22,5% (-3,6 p.p. r/r). W latach 2017–16 było to odpowiednio: 34,7 i 34,1%.

54% przypisu w bancassurance życiowym pochodziło z produktów inwestycyjnych, 41% z ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktem bankowym, a 5% – z niepowiązanych. Rok wcześniej było to odpowiednio: 62, 34 i 4%. 2184 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych – niemal tyle samo co przed rokiem (2178 mln zł). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych spadł z 3482 mln zł na koniec ub.r. do 2599 mln zł rok później (-25% r/r).

Spadki w obu rodzajach składek

2100 mln zł zebranych z ubezpieczeń inwestycyjnych wypracowały umowy ze składką jednorazową – o 28% mniej niż rok wcześniej (2897 mln zł). 2019 mln zł z tej kwoty (2766 mln zł rok wcześniej, -27% r/r) odpowiadały polisy z gr. 3, czyli ubezpieczenia z UFK. Pozostałe 81 mln zł przypisu wygenerowały umowy inwestycyjne z gr. 1 (131 mln zł przed rokiem, -38% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną wygenerowały przypis na poziomie 499 mln zł, o 15% niższy od ubiegłorocznego (585 mln zł). W tym segmencie 473 mln zł wypracowały polisy z UFK (564 mln zł, -16% r/r), zaś 26 mln zł – polisy na życie (21 mln zł, +28% r/r). Za 82% przypisu polis inwestycyjnych z gr. 1 odpowiadały umowy grupowe, natomiast w polisach z UFK większość (89%) stanowiły umowy indywidualne.

Poprawa wyniku umów ze składką regularną

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym 1365 mln zł wypracowały umowy ze składką jednorazową (1453 mln zł przed rokiem, -6% r/r). Ubezpieczenia ze składką regularną odpowiadały natomiast za 574 mln zł przypisu (487 mln zł, +18% r/r).

W polisach ochronnych niepowiązanych z produktem bankowym większość wpływów pochodziło z umów ze składką regularną – 218 mln zł vs. 193 mln zł na koniec 2018 r. (+13% r/r). Ubezpieczenia ze składką jednorazową wypracowały zaś 27 mln zł (44 mln zł, -40% r/r). Większość umów w życiowych produktach ochronnych okołoproduktowych i niepowiązanych z produktem bankowym stanowiły polisy indywidualne – odpowiednio 83 i 82%.

Średnia składka w polisach inwestycyjnych nadal spada

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 8148 zł dla umów ze składką jednorazową (9756 zł rok wcześniej, -16% r/r) oraz 3375 zł dla umów ze składką okresową (3575 zł, -6% r/r). Z kolei średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym z płatnością jednorazową wyniosła 449 zł (393 zł przed rokiem, +14% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 198 zł (160 zł,+24% r/r).

Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej – 607 zł (307 zł w 2018 r., +98%; autorzy raportu tłumaczą, że relatywnie wysoka średnia składka wynika z gwałtownego zmniejszenia liczby ubezpieczonych w segmencie grupowym przez jeden z raportujących zakładów), przy okresowej – 233 zł (211 zł, +8% r/r).

Hegemonia polis okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 5,94 mln szt. z ogólnej liczby 7,33 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I przez dwanaście miesięcy 2019 r. (8273 tys. rok wcześniej). Oprócz tego zawarto również 0,98 mln szt. umów stand alone i 0,41 mln szt. inwestycyjnych. 85% wszystkich ubezpieczeń w kanale bankowym zostało zawartych w formie umów indywidualnych.

Sektor non-life

Historyczny poziom przypisu

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 2089 mln zł składek. Był to najlepszy rezultat na przestrzeni ostatnich lat (2018–16 odpowiednio: 1949 mln zł, 1637 mln zł i 1687 mln zł). Największy przypis odnotowano w ubezpieczeniach z grup 1–2, czyli wypadkowych i chorobowych, które wypracowały 701 mln zł (694 mln zł rok wcześniej, +1% r/r). Na drugim miejscu uplasowały się polisy z gr. 14–16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (511 mln zł vs. 394 mln zł, +30% r/r) a na trzecim – umowy z gr. 8–9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (435 mln zł v. 415 mln zł, +5% r/r). Większość przychodów wygenerowały polisy indywidualne – 70% (62% w 2018 r.).

Najwięcej umów w ubezpieczeniach finansowych

Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14–16 – 7,7 mln szt. Drugie miejsce zajęły umowy z gr. 1–2 (4 mln szt.), a trzecie – polisy z gr. 8–9 (3,4 mln szt.). Łącznie na koniec 2019 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 19 090 tys. szt. umów.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 21 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 88,4% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl