Rosnące koszty opieki zdrowotnej wśród największych zagrożeń dla pracowników w Europie

0
477

Nowy raport „People Risk 2024” opublikowany przez Mercer Marsh Benefits wskazuje, że pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, rosnące koszty opieki zdrowotnej i niedobór talentów należą do najważniejszych zagrożeń związanych z pracownikami, przed którymi stoją dziś organizacje w całej Europie. Niebezpieczeństwa te wpływają na rynek pracy na Starym Kontynencie, podczas gdy firmy zmagają się z wieloma krótko- i długoterminowymi wyzwaniami, aby móc nie tylko przyciągnąć ale i zatrzymać kluczowe talenty i tworzyć atrakcyjne miejsca pracy w przyszłości.

Raport „People Risk 2024”, który powstał w oparciu o opinie 4575 specjalistów ds. HR i ryzyka, klasyfikuje ryzyka według stopnia prawdopodobieństwa i dotkliwości w pięciu kluczowych obszarach:

  • zmiany i zakłócenia technologiczne,
  • praktyki dotyczące zarządzania talentami, kadrą kierowniczą i pracownikami,
  • zdrowie, dobrostan i bezpieczeństwo,
  • zarządzanie, zgodność z przepisami i finanse,
  • środowisko, zrównoważony rozwój i ochrona.

Respondenci z Europy wskazali pogorszenie stanu zdrowia psychicznego jako drugie najpoważniejsze ryzyko, przed którym stoją ich organizacje. Jednocześnie uznali je za 20. z 25 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Ponad połowa badanych uważa również, że rosnące koszty opieki zdrowotnej i świadczeń (55%) oraz niedobór talentów (56%) mogą mieć wysoce negatywny (katastrofalny) wpływ na ich organizację.

52% respondentów z Europy wskazało ponadto na rozbieżności w wynagrodzeniach kadry kierowniczej i pracowników za poważne zagrożenie mające wpływ na ich firmy, a 27% zadeklarowało posiadanie jasno zdefiniowanej wartościowej propozycji dla pracownika (ang. Employee Value Proposition). Podczas gdy 40% badanych obawia się zwiększonego ryzyka cyberataków z powodu braku świadomości w tym obszarze, tylko 29% firm potwierdza, że posiada skuteczną kulturę cyberbezpieczeństwa.

– Wiele europejskich organizacji zmaga się obecnie z poważnymi zagrożeniami, które wpływają na ich działalność. Chociaż ryzyka te nie są unikatowe dla Europy, wyzwania geopolityczne, takie jak wybory w głównych gospodarkach i konflikty wraz z trudnym otoczeniem gospodarczym, wymagają zrównoważonego podejścia, które zapewni odpowiednie wsparcie pracownikom w miejscu pracy, jakiego oczekują. Współpraca między zespołami HR i ds. ryzyka ma kluczowe znaczenie dla opracowywania strategii prewencyjnych. Firmy mogą stawić czoło ryzyku, wykorzystując spersonalizowane rozwiązania i sztuczną inteligencję oraz dostosowując strategie do zmieniających się systemów i przepisów. Sprostanie tym wyzwaniom pozwoli organizacjom zapewnić zdrowszą i bardziej produktywną kadrę pracowniczą oraz ukierunkować zmieniający się rynek pracy we właściwą stronę – komentuje wyniki raportu David Dodd, Partner and Advisory Leader Mercer Marsh Benefits Europe.

– Pracodawcy mają unikatową pozycję i wolę wspierania dobrostanu swoich pracowników, inwestując w zdrowie i produktywność zespołów oraz modernizując świadczenia po to, aby sprostać rzeczywistym potrzebom pracowników w otoczeniu, w którym tradycyjne systemy opieki zdrowotnej borykają się z problemami. Oczywiście nie jest to łatwe zadanie, ponieważ zarówno prywatny sektor opieki zdrowotnej, jak i publiczni świadczeniodawcy mają swoje własne cele, które przynajmniej nie są identyczne z tym, do czego dążyliby pracodawcy – dodaje Marcin Kowalski, Lider Mercer Marsh Benefits w Polsce.

O „People Risk 2024”

Raport przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z pracownikami, przed którymi stoją organizacje oraz strategie współpracy, które pozwalają ograniczyć te zagrożenia. Publikacja uwzględnia szeroki przekrój branż i pracodawców, w oparciu o odpowiedzi 2283 specjalistów HR i 2292 specjalistów ds. ryzyka, zebrane między październikiem a listopadem 2023 r. z 26 rynków w ośmiu regionach. Raport zwraca szczególną uwagę na fakt, że ludzie, którzy mogą być najważniejszą siłą organizacji, mogą również stanowić poważne ryzyko dla firmy, jeśli nie są odpowiednio zarządzani.

(AM, źródło: Marsh)