Rosnące koszty usług medycznych zwiększą zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi

0
740

Przez rok prywatne wizyty u lekarzy specjalistów i stomatologów podrożały o niemal jedną piątą – wskazują analitycy Ubea i Unilink. Zdaniem ekspertów taka sytuacja będzie miała wpływ na zainteresowanie ubezpieczeniami medycznymi.

Analitycy zwracają uwagę, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego od listopada 2021 roku do listopada 2022 roku miał miejsce duży wzrost dotyczący wszystkich kategorii usług medycznych:

  • wyroby farmaceutyczne – podwyżka cen o 4,7% względem listopada 2021 roku,
  • urządzenia i sprzęt terapeutyczny – o 8,3%,
  • usługi lekarskie – o 17%,
  • usługi stomatologiczne – o 17,3%,
  • usługi szpitalne i sanatoryjne – o 14,9%.

Uśredniony wzrost cen w kategorii „Zdrowie” wyniósł 9,1%.

– Można mieć uzasadnione obawy, że mocny wzrostowy trend nadal będzie widoczny w 2023 roku – podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.

Polisy będą coraz ważniejszym benefitem

Zdaniem analityków rosnące ceny usług medycznych będą miały istotny wpływ na segment ubezpieczeń zdrowotnych. W najbliższym czasie staną się one jeszcze ważniejszym, pozapłacowym benefitem dla pracowników.

– Grupowa polisa na życie i zdrowie w ramach opieki medycznej może zapewniać pracownikowi pakiet darmowych usług medycznych (wizyty u specjalisty, zabiegi ambulatoryjne oraz wizyty domowe i przeglądy stomatologiczne), a także mniejsze koszty usług stomatologicznych i różnorodnych badań – wymienia Paweł Kuczyński, prezes Ubea.

– Co ciekawe, pakiety medyczne jako benefit dla pracownika nie są już domeną tylko dużych ośrodków i aglomeracji. Firmy z mniejszych miejscowości także dostrzegają profity z posiadania w swoim zakładzie pracy ubezpieczenia medycznego dla pracowników. W razie choroby lub uszkodzenia ciała pracownik dostanie szybszą i lepszą opiekę zdrowotną i tym samym szybciej wróci do pracy – zauważa Leszek Osiewacz, ekspert Unilink.

Obecnie na polskim rynku są dostępne również typowe ubezpieczenia zdrowotne w wariancie grupowym. Pracodawcy opłacający takie polisy będą skuteczniej przyciągać wykwalifikowanych specjalistów, o których nadal jest trudno. Podobną rolę pozapłacowego benefitu mogą też odgrywać abonamenty medyczne, ale zdaniem ekspertów Ubea i Unilink pracownicy zaczną zwracać większą uwagę na korzyści wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego jako rozwiązania, które zapewnia również pokrycie poważniejszych wydatków.

Będą temu sprzyjały odległe terminy realizacji zabiegów w ramach NFZ – dodaje Andrzej Prajsnar.

– W leczeniu najważniejsza jest dobrze postawiona diagnoza i czas reakcji. Im szybciej podejmiemy działania, tym skuteczniej i prędzej zostanie wyleczona choroba lub inna dolegliwość. Ubezpieczenia medyczne dają i jedno i drugie – podkreśla Leszek Osiewacz.

Popularność umów indywidualnych też wzrośnie

W ocenie ekspertów istnieje spore prawdopodobieństwo, że rosnące koszty usług medycznych będą mieć również wpływ na popularność indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych. Coraz większa grupa Polaków przyzwyczaja się bowiem do faktu, że odpowiednia jakość świadczeń medycznych wymaga płatności. Eksperci zwracają ponadto  uwagę, że spora część pracowników wciąż nie może liczyć na pakiet medyczny od pracodawcy lub firmowe ubezpieczenie grupowe uwzględniające koszty leczenia.

– W tej grupie znajdziemy również osoby dobrze zarabiające, na przykład specjalistów posiadających własną działalność gospodarczą – zwraca uwagę Paweł Kuczyński.

Dostęp do prywatnych szpitali i zagranicznych lekarzy w ramach polisy

Ubea i Unilink radzą też, aby zwrócić uwagę na stosunkowe nowe rozwiązania, które pojawiły się na rynku.

– Warto zwrócić uwagę np. na ubezpieczenie Best Doctors, w ramach którego możemy mieć dostęp do opinii medycznej zagranicznych specjalistów oraz organizację i pokrycie kosztów leczenia poza granicami Polski. Produkty tego rodzaju to nie tylko zabezpieczenie kosztów związanych z powrotem do zdrowia w przypadku nowotworu czy innego poważnego zachorowania, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i wsparcie specjalistów dające wewnętrzny spokój w tym trudnym czasie – wyjaśnia Karolina Drzewiecka, ekspertka Unilink.

Niedawno na rynku zadebiutowało też ubezpieczenie szpitalne gwarantujące organizację i pokrycie kosztów pobytu w prywatnym szpitalu na terenie Polski. Produkt swoim zakresem obejmuje całość leczenia od diagnostyki szpitalnej, planowych zabiegów i operacji (w tym porodu), aż po rehabilitację.

– Ubezpieczenie szpitalne zapewnia organizację działań oraz wsparcie koordynatora na terytorium Polski. Ogromnym atutem polisy szpitalnej jest to, że w przypadku nieskorzystania z niej w przeciągu 2 lat ubezpieczyciel zapewnia za darmo kompleksowy przegląd zdrowia, którego koszt w tego rodzaju placówkach opiewa na blisko 10 tys. zł. Taki produkt daje jego posiadaczowi zatem wymierną wartość w postaci świadczeń udzielanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe niezależnie od wystąpienia szkody – kontynuuje Karolina Drzewiecka.

(AM, źródło: Ubea)