Rośnie zaufanie Polaków do e-medycyny

0
195

Z najnowszego raportu STADA Health wynika, że już 74% polskich pacjentów jest skłonnych do korzystania z konsultacji medycznych za pośrednictwem internetu w przypadku mniej istotnych dolegliwości.

Badaniem objęto przeszło 24 tys. respondentów z 12 krajów Europy – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Polski, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Serbii i Rosji.

Ankietowanych zapytano m.in. o możliwość konsultacji medycznej za pośrednictwem konkretnych narzędzi wirtualnych, takich jak kamerka internetowa, a także o zakup leków online czy korzystanie z aplikacji kontrolujących stan zdrowia. Wyniki badania pokazały, że choć Polacy są wśród krajów najbardziej otwartych na większość rozwiązań, nie są świadomi wszystkich możliwości, jakie oferuje dziś telemedycyna. Najbardziej otwarci na tę kwestię okazali się mieszkańcy Hiszpanii – aż 82% z nich mogło wyobrazić sobie korzystanie z tego typu rozwiązań. To wynik znacznie powyżej średniej europejskiej (70%). O wiele bardziej sceptyczni wobec wirtualnych konsultacji lekarskich okazali się Belgowie – zaledwie 58% badanych okazało się skłonnych korzystać z doradztwa medycznego online.

Obecna, trudna sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 poddała tradycyjny, znany dotąd model opieki zdrowotnej ogromnej próbie. Jednocześnie jednak przyspieszył rozwój telemedycyny, która pomaga odciążać służbę zdrowia i jej godnych szacunku przedstawicieli. Cieszy więc fakt, że Polacy tak szybko przekonują się do e-medycyny – podsumowuje dyrektor generalny STADA Poland Krzysztof Stec. Z badania wynika również, że 84% Polaków chętnie skorzystałoby z aplikacji śledzących postęp leczenia zaleconego przez lekarza. Daje to Polsce drugą pozycję wśród badanych krajów, zaraz po Serbii (86%). Średnia europejska wynosi tutaj 75%. Jednocześnie tylko 8% Polaków obawia się o bezpieczeństwo swoich danych w przypadku korzystania z aplikacji, 5% ma obawy związane z cyfryzacją danych dotyczących ich zdrowa, a 6% ufa, że ich dane są dobrze chronione.

Badanie reprezentacyjne online przeprowadzone zostało przez Instytut Kantar w imieniu STADA w lutym i marcu 2020 r. Próba obejmowała po około 2 tys. respondentów z Austrii, Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

(KS, źródło: STADA Poland)