Rozwój sektora korporacyjnego zgodny z inflacją

0
1196

Po dziewięciu miesiącach 2023 roku dynamika składki w ubezpieczeniach korporacyjnych wyniosła 111%. To wynik bardzo pozytywny, jednak w praktyce to wciąż jedynie nadążanie za trendem wzrostów cen – wynika z analizy Warty.

W trzecim kwartale dynamika ubezpieczeń korporacyjnych wyniosła 108%. Taki rezultat świadczy o spowolnieniu dynamiki rynku – w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosła ona 116%, a w drugim kwartale osiągnęła poziom 109%. Po 3 kwartałach dynamika składki ubezpieczeń korporacyjnych wyniosła 111%. W ocenie ekspertów Warty można stwierdzić, że ubezpieczenia korporacyjne rozwijają się w sposób bardzo zbliżony do wskaźników zmian cen: po silnych wzrostach w I kw. nastąpiło spowolnienie dynamiki.

Stagnacja w „komunikacji”

W ubezpieczeniach Corpo dynamika wyniosła 111%, natomiast widać trend spowolnienia wzrostu składki: w ostatnich dwóch kwartałach dynamika uplasowała się poniżej 110%. Segment Motor Corpo legitymował się wynikiem w wysokości 109%. W tym obszarze szczególnie wyraźne jest spowolnienie rozwoju – w samym III kw. dynamika wyniosła jedynie 102%, zdecydowanie poniżej wskaźników wzrostów cen w szczególności w kontekście długiego okresu rozwoju szkód w obszarze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wahania w majątku i ubezpieczeniach ogniowych

W korporacyjnych ubezpieczeniach majątkowych dynamika składki wyniosła 112%. Warta zwraca uwagę, że w poszczególnych kwartałach często jest ona zaburzana dużymi jednostkowymi umowami wieloletnimi oraz pojedynczymi inwestycjami budowlanymi, np. duża dynamika w III kw. wynikała w dużej mierze ze składki związanej z budową morskich farm wiatrowych.

Ubezpieczenia Fire&Property (grupy 8–9) roku osiągnęły rezultat na poziomie 112%. Warta wskazuje, że w II kwartale widoczna była wyjątkowo niska dynamika, co było efektem bazy, tj. umów wieloletnich oraz inwestycji budowlanych w poprzednim roku. Z drugiej strony III kw. wykazał wysoką dynamikę, będącą m.in. efektem wspomnianej budowy morskich farm wiatrowych. Zakład wyjaśnia, że wzrosty na standardowym portfelu wynikają z postępującej aktualizacji sum ubezpieczeń oraz wzrostu stawek.

Gwarancyjny dołek

Stabilny wzrost odnotowuje grupa ubezpieczeniowa Liability. Segment ten osiągnął dynamikę 116% przy bardzo zrównoważonym wzroście w poszczególnych kwartałach. W ubezpieczeniach morskich odnotowano wynik na poziomie 122%, choć poszczególne kwartały zachowują się bardzo rożnie. Wysoką dynamikę, 118%, uzyskały również ubezpieczenia lotnicze, ale i w tym segmencie widać spowolnienie wzrostów składki (111% tylko w III kw.).

W gwarancjach ubezpieczeniowych dynamika dziewięciomiesięczna osiągnęła poziom 113%, ale sam trzeci kwartał to 98%. Obniżenie składki z gwarancji w tym okresie było wynikiem istotnego zmniejszenia liczby wystawianych gwarancji (90% dynamiki liczby gwarancji), co jednoznacznie wskazuje na zmniejszenie inwestycji publicznych w przedsięwzięcia budowlane.

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: Warta)