Rusza jubileuszowy Kongres PIU

0
517

Dziś rozpoczyna się jubileuszowa, dziesiąta edycja Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tradycyjne dwudniowe spotkanie branży ubezpieczeniowej w Sheraton Sopot Hotel przebiegać będzie pod hasłem „Ile rynku i ile regulacji dla dobra klienta?”.

Głównym akcentem merytorycznym pierwszego dnia kongresowego będzie panel dyskusyjny „Bancassurance, gdzie jest wartość produktu dla klienta?”. Prowadzący go Piotr Wrzesiński, menedżer ds. ubezpieczeń na życie i bancassurance PIU, będzie pytać Jarosława Bartkiewicza, prezesa Prudential w Polsce, Grzegorza Jurczyka, prezesa BNP Paribas Cardif w Polsce, Agnieszkę Gocałek, dyrektorkę Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego PZU, oraz Macieja Podlewskiego, dyrektora Departamentu Nadzoru nad Systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, o to, jak regulować rynek bankowej dystrybucji ubezpieczeń.

10 maja odbędzie się też debata geopolityczna w formule jeden na jednego, w której udział wezmą prof. dr hab. Jacek Czaputowicz oraz dr Jacek Bartosiak, a ich dyskusję będzie moderować Mikołaj Kunica z Business Insidera. Ponadto wykład wygłosi dr Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe

Wizja optymalnej likwidacji szkód

Drugi dzień kongresowy rozpocznie panel „Innowacje w obszarze zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, infrastruktury ubezpieczeniowej i technicznej”. Składać się on będzie z czterech krótkich prezentacji, podczas których zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania ERGO Hestii, Comadso, Accenture i Paloalto Networks.

Tuż po nim odbędzie się panel „Jak goniliśmy Europę? O ewolucji w likwidacji szkód”. Poprowadzi go Łukasz Kulisiewicz, ekspert PIU, który będzie moderować dyskusję między Rafałem Stankiewiczem, wiceprezesem Warty, Kazimierzem Majdańskim, członkiem zarządu ERGO Hestii, Radosławem Bedyńskim, wiceprezesem UFG, i Andrzejem Wasilewskim, prezesem Spółdzielni Usługowej VIG Ekspert i dyrektorem Obszaru Szkód Detalicznych Compensy, InterRisk i Wiener. Podczas debaty paneliści przedstawią swoją wizję tego, jak powinna wyglądać współpraca między rynkiem ubezpieczeń a regulatorem. Odpowiedzą też na pytanie o to, na ile ochrona poszkodowanych i rozwiązania proklienckie wymagają jeszcze regulacji innych niż rynkowe.

Jak regulować, żeby nie przeregulować?

Z tematem przewodnim X Kongresu PIU będzie związana finałowa debata pod hasłem „Czy dążymy do przeregulowania działalności i czy czas się zatrzymać?”, w której udział wezmą prof. dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, prof. dr hab. Paweł Wajda oraz prof. dr hab. Michał Romanowski. Jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć prawo, by spełniało swoje funkcje, by było narzędziem stabilizacji rynku, ochrony klientów, ale też by wspierało innowacyjność. Spróbują też wskazać, co może być czynnikiem zmian regulacji, jakie są relacje między tzw. twardym a miękkim prawem oraz jak sprawić, by regulacje były bardziej przewidywalne dla rynku. Paneliści zastanowią się również, czym jest przeregulowanie i kiedy do niego dochodzi, oraz jakie zagrożenia mogą z tego wynikać, zwłaszcza dla klientów.

Kongres PIU to najważniejsze dla środowiska ubezpieczeniowego forum wymiany opinii i doświadczeń przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego, finansowego oraz ustawodawcy. Dobre praktyki w ubezpieczeniach czy usprawniające obsługę klientów innowacje to początek drogi w zakresie pokonywania aktualnych wyzwań stojących przed branżą ubezpieczeniową.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl