Rusza sezon ubezpieczeń upraw w Concordii

0
333

16 marca Concordia Polska-Grupa Generali rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Klienci będą mogli skorzystać z ubezpieczenia od ryzyka gradu lub z pakietów ryzyk.

W tym roku w sezonie wiosennym rolnicy będą mogli ubezpieczyć rośliny tradycyjne od gradu oraz od przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Wybrane owoce i warzywa zabezpieczyć można polisą, zapewniającą ochronę zarówno w przypadku powstania szkód ilościowych, jak i jakościowych spowodowanych przez grad.

– Chcemy być dla rolników realnym wsparciem w prowadzeniu gospodarstwa, dlatego oferujemy im kompleksową ochronę od realnych ryzyk. Warto mieć na uwadze, że w tym roku pula środków zarezerwowanych w budżecie państwa na dopłaty do składki za ubezpieczenie upraw jest zauważalnie mniejsza niż w latach ubiegłych, dlatego zabezpieczenie potrzeb ubezpieczeniowych wszystkich producentów rolnych może być znacznie utrudnione. Trzeba podkreślić również, że w razie uszkodzenia plonów wypłacane świadczenie jest realną pomocą finansową, ale posiadanie ubezpieczenia bywa także jednym z czynników branych pod uwagę w przypadku ewentualnej pomocy państwa – zaznacza Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska-Grupa Generali.

Dofinansowanie z budżetu państwa, sięgające 65% składki jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W tym roku zakład wprowadza wiele nowości w swojej ofercie, które zostaną ogłoszone 16 marca. Poza ochroną stawia również na sprawną likwidację szkód.

– Nasza idea solidności w likwidacji szkód pozostaje niezmienna od wielu lat i będziemy ją kontynuować. Dlatego naszych doświadczonych ekspertów w terenie wesprzemy nowoczesnymi technologiami, które pozwolą ten proces jeszcze  bardziej usprawnić. Mamy już odpowiednio przeszkoloną kadrę pilotów i drony, które będą wspomagać likwidację wielkoobszarową, dzięki nim również będziemy mieli jeszcze dokładniejsze pomiary. Korzystamy też z technologii satelitarnej, która wspomaga naszych specjalistów przy ocenie pól, a zwłaszcza przy szacowaniu skutków suszy. I najważniejsze, dzięki wyposażeniu ekspertów w tablety, dane o szkodzie będą przesyłane bezpośrednio z pola, dzięki czemu będziemy mogli szybciej zweryfikować szkodę i wypłacić należne odszkodowanie w ciągu kilku dni. To również oszczędność papieru, co wspiera nasze działania w zakresie ochrony środowiska  – wyjaśnia Bernard Mycielski, zastępca dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Polska-Grupa Generali.

Ze względu na konieczność terminowego rozliczenia dotacji do składek, zakończenie wiosennego sezonu ubezpieczania upraw nastąpi najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

(AM, źródło: Concordia)