Ruszyła likwidacja Gefiona

0
815

13 lipca Walne Zgromadzenie Gefion Insurance A/S (Gefion) podjęło decyzję o rozpoczęciu likwidacji spółki. Likwidatorami upoważnionymi do reprezentowania spółki są Søren Aamann Jensen oraz Troels Askerud.

Informacja została opublikowana przez duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) w dniu 15 lipca 2020 r. na stronie internetowej instytucji (https://www.dfsa.dk/News...).

W tym samym miejscu można znaleźć poradnik w formie pytań i odpowiedzi dla osób ubezpieczonych i poszkodowanych odnoszący się do zaistniałej sytuacji.

Do 25 marca 2020 r. Gefion był notyfikowany do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. 24 czerwca Finanstilsynet cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez towarzystwo.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozostaje w tej kwestii w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Finanstilsynet.

(AM, źródło: Gefion)