Rynek może się cieszyć, choć „komunikacja” przysparza mu trosk

0
431

Wzrost w obu sektorach działalności, znacząca poprawa zysku netto oraz wyniku technicznego, wypłaty na stabilnym poziomie – te osiągnięcia pokazują, że pierwsza połowa obecnego roku była udanym okresem dla krajowych ubezpieczycieli. Solidną łyżką dziegciu jest jednak kondycja segmentu komunikacyjnego, a zwłaszcza jego gwałtownie pogarszająca się rentowność techniczna.

Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2023” wynika, że w I połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 38 992,66 mln zł składek brutto. Była to kwota o 9,99% wyższa od 35 450,94 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady spadła o 2,86% r/r, z 22 507,27 mln zł do 21 864,69 mln zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 3584,59 mln zł był o 49,28% wyższy od odnotowanego na koniec I poł. ub.r., tj. 2401,26 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się o 150,42%  – z 2274,94 mln zł do 5696,91 mln zł.

Sektor życiowy powrócił na ścieżkę wzrostu

W pierwszej połowie tego roku w dziale I zebrano 11 271,12 mln zł składek – o 7,63% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. (10 472,18 mln zł). Wzrost sprzedaży był w głównej mierze zasługą ubezpieczeń na życie (gr. 1), w których przypis składki na koniec czerwca wyniósł 5247,85 mln zł wobec 4552,79 mln zł rok wcześniej (+15,3% r/r). Udział w poprawie rezultatu miały również polisy wypadkowe (gr. 5), które wypracowały 3996,33 mln zł składek – o 7,8% więcej niż po 6 miesiącach 2022 r. (3707,31 mln zł). Natomiast z ubezpieczeń z gr. 3 (polisy z UFK) zebrano 1907,32 mln zł, co było rezultatem o 8,7% słabszym od uzyskanego przed rokiem, tj. 2090,14 mln zł.

Wynik finansowy netto rynku życiowego wyniósł 1811,09 mln zł. To o 111,29% więcej niż przed rokiem, tj. 857,14 mln zł. Z kolei wynik techniczny „życiówki” uplasował się na poziomie 2037,34 mln zł – o 96,93% wyższym od odnotowanego przed rokiem (1034,53 mln zł). Towarzystwa życiowe wypłaciły 8454 mln odszkodowań i świadczeń, o 15,41% mniej niż po 6 miesiącach 2022 r. (9992,55 mln zł). Był to w głównej mierze efekt wynoszącego blisko 1,6 mld zł spadku wartości wypłat w gr. 3 – z 4922,73 mln zł na koniec czerwca ub.r. do 3336,91 mln zł rok później.

Rentowność działu II poszła wyraźnie do góry

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 27 721,54 mln zł składek brutto – o 10,98% więcej niż na koniec czerwca 2022 r. (24 978,76 mln zł). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. dział II wypłacił łącznie 13 410,69 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 7,16% więcej niż rok wcześniej (12 514,72 mln zł). Na koniec czerwca 2023 r. wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 3885,82 mln zł i był o 174,07% wyższy od rezultatu uzyskanego w I poł. ub.r. (1417,81 mln zł). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 1547,25 mln zł – o 13,21% wyższym od rezultatu po 6 miesiącach ubiegłego roku (1366,73 mln zł).

Prawie miliardowy wzrost w AC

Składka zebrana z polis z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniosła 7824,11 mln zł – o 3,95% więcej niż w I poł. 2022 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7526,66 mln zł. Wzrost nastąpił też w segmencie AC, gdzie przypis zwiększył się o 17,71% r/r, z 5336,56 mln zł do 6281,78 mln zł. W I półroczu 2023 r. ubezpieczyciele wypłacili 5255,82 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. (4844,7 mln zł przed rokiem, +8,5% r/r), oraz 3482,32 mln zł z autocasco (3116,18 mln zł, +11,75% r/r).

Zjazd rentowności w OC

Bardzo niepokojąco prezentują się dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie komunikacyjnym. Według raportu KNF po 6 miesiącach 2023 r. wyniósł on 404,45 mln zł  – o 30,92% mniej niż rok wcześniej (585,51 mln zł). Spadek był w głównej mierze spowodowany wynoszącą 86,21% obniżką wyniku technicznego w OC – 32,04 mln zł wobec 232,34 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik techniczny w AC uplasował się na poziomie 372,41 mln zł, co było osiągnięciem o 5,45% lepszym od uzyskanego w tym samym okresie 2021 r., tj. 353,17 mln zł.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl