Rynek ubezpieczeń: Będzie trudniej o ochronę należności

0
586

Pogorszenie globalnej sytuacji gospodarczej i wzrost napięć w handlu międzynarodowym sygnalizowane przez członków Unii Berneńskiej* może utrudnić dostęp do ochrony należności – zauważa „Puls Biznesu”. Specjaliści nie wykluczają również wzrostu cen w tym sektorze ubezpieczeń.

Bartosz Tokarski, zastępca dyrektora biura ubezpieczeń klientów strategicznych EIB zwraca uwagę, że rosnący koszt ubezpieczenia należności handlowych jest ściśle związany z pogarszającą się koniunkturą w gospodarce, która przekłada się na liczbę upadłości. Z tego powodu rosną problemy firm z pozyskaniem satysfakcjonującej oferty z rynku ubezpieczeniowego. Z kolei Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) uważa, że główną konsekwencją wzrostu globalnych napięć będzie dostępność ochrony w ogóle oraz obniżenie poziomu limitów ochrony ubezpieczeniowej dla podmiotów dotkniętych negatywnymi skutkami aktualnej sytuacji. Nie wyklucza też wzrostu stawek.

Marcin Olczak, dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh, wskazuje, że przed kilkoma miesiącami część zakładów zredukowała swoje ekspozycje w Wielkiej Brytanii. Rośnie też grupa krajów, w których niechętnie oferowane są rozwiązania typu klient nienazwany. Z kolei Barbara Kamińska, dyrektor działu oceny ryzyka Coface Polska, prognozuje, że spodziewane spowolnienie przełoży się na bardziej restrykcyjne podejście towarzystw. Paul Flanagan, prezes Euler Hermes, jest zdania, że choć dla większości klientów poziom ochrony ubezpieczeniowej powinien pozostać stabilny, to koszt ubezpieczenia wzrośnie adekwatnie do wzrostu ryzyka.

***

*https://gu.com.pl/…

Więcej:

„Puls Biznesu” z 19 listopada, Sylwia Wedziuk „Ubezpieczenie należności droższe i trudniej dostępne”:

https://www.pb.pl/…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)