Rynek ubezpieczeń: Początek końca OFE

0
447

Projekt przepisów dotyczących istotnych zmian w polskim systemie emerytalnym, akceptacja przepisów dotyczących trzeciego zastępcy szefa nadzoru i kolejna zdobycz biznesu zdrowotnego największego polskiego ubezpieczyciela – tak przedstawiała się lista najistotniejszych akcentów minionego tygodnia.

Numerem jeden ostatnich kilku dni było bez wątpienia przyjęcie przez rząd długo oczekiwanego projektu ustawy nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne. Proponowana regulacja nieco różni się od przedstawionej kilka miesięcy temu, ale jej główny sens – dobrowolny lub domyślny transfer środków z Funduszy na IKE, któremu towarzyszyć będzie opłata przekształceniowa (to rozwiązanie budzi największe kontrowersje) – pozostał bez zmian.

Ubezpieczeniowemu „nadzorcy” nie zabraknie pracy

Rozgłos, jaki towarzyszył noweli dotyczącej zmian w systemie emerytalnym, sprawił, że niemal bez echa przeszło podpisanie przez prezydenta ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. A szkoda, gdyż jedna z regulacji zawartych w tym akcie ma doniosłe znaczenie dla branży ubezpieczeniowej. Ustawa wprowadza bowiem przepisy dotyczące trzeciego zastępcy Komisji Nadzoru Finansowego, którego zadaniem będzie nadzór nad sektorem asekuracyjnym. Jest to szczególnie istotne, gdyż tylko przy obecnych aktywnościach KNF w obszarze ubezpieczeń osoba koordynatora jest pilnie potrzebna.

Kolejne przejęcie PZU Zdrowie

Wyznaczony w strategii PZU do 2020 roku cel 1 mld zł z segmentu zdrowotnego oraz kierunek nowych planów strategicznych sprawiają, że PZU Zdrowie nie ustaje w rozbudowie swojego biznesu. Wszystko wskazuje na to, iż nowym nabytkiem firmy będzie sieć pracowni badań obrazowych Tomma. Odpowiedni wniosek w sprawie jej przejęcia trafił ostatnio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 47 z datą wydawniczą 18 listopada.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl