Rynek ubezpieczeń: PZU nie sprzeda Aliora i Pekao

0
500

PZU nie ma zamiaru pozbywać się akcji Alior Banku i Pekao SA, a kolejne akwizycje bankowe są uzależnione od przydatności danego podmiotu dla realizacji strategii grupy. Aktywa AXA pasowałyby do działalności zakładu, który za jedno z najważniejszych wyzwań traktuje zbliżające się spowolnienie gospodarcze – takie informacje uzyskali uczestnicy czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII), w którym wziął udział Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i PZU Życie oraz CFO Grupy PZU.

Duża część pytań dotyczyła bankowego biznesu grupy. Tomasz Kulik zadeklarował, że PZU nie zamierza sprzedawać akcji Alior Banku i Pekao SA. Podkreślił, że zakład nie inwestował w banki dla krótkoterminowych zysków wynikających ze zmiany wycen tych podmiotów, „ale właśnie dlatego że te dwie działalności mają wiele wspólnego i stanowią ekosystem usług finansowych, które chcemy oferować naszym klientom i które wiemy jak skonwertować na dodatkową wartość dla Grupy”. Wskazał, że korzyścią z posiadania akcji Aliora jest z jednej strony sprzedaż ubezpieczeń do klientów banku, a z drugiej – sprzedaż pożyczek i kredytów do klientów PZU czy oszczędności kosztowe. Zapytany o możliwe akwizycje kolejnych banków, CFO Grupy PZU stwierdził, że ewentualny zakup każdego z takich podmiotów będzie rozpatrywany w kontekście strategii grupy. Dodał też, iż zakład przygląda się każdemu potencjalnemu aktywu, które pasuje do jego działalności – w tym AXA – ale on nic więcej nie może powiedzieć.

Tomasz Kulik przyznał również, że zawarcie ponad 1 tys. umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi jest poniżej ambicji PZU. Zapytany o perspektywy zakładu na najbliższe lata, wymienił następujące wyzwania, z jakimi firma będzie musiała się zmierzyć: dalsza presja cenowa na rynku ubezpieczeń majątkowych, spadki marży w działalności lokacyjnej oraz nieuchronne wejście w spowolnienie gospodarcze. Przyznał, że spowolnienie może negatywnie wpłynąć na sprzedaż produktów nieobowiązkowych, jakość kredytów oraz presję na rentowność w działalności lokacyjnej. Tomasz Kulik zapewnił, że firma stara się na bieżąco obserwować te zjawiska i odpowiednio korygować działania, tak aby utrzymać wysoką rentowność.

Członek zarządu PZU SA zdradził też, że najszybciej rosnącym segmentem działalności PZU jest zdrowie. Zastrzegł jednocześnie, iż jest to efekt niskiej bazy i dużych nakładów inwestycyjnych oraz chłonnego rynku. Natomiast z punktu widzenia kontrybucji do wyniku to cały czas liderem są ubezpieczenia majątkowe. Tomasz Kulik ujawnił także, iż sieć agentów liczy ponad 9 tys. agentów na wyłączność i agencji oraz że na koniec października aktywa funduszy inPZU wyniosły 730 mln zł.

Pełny zapis czatu:

https://www.sii.org.pl/…

(AM, źródło: SII)